Her kan du ta hurtig hivtest

Nå kan du ta hurtigtest for HIV gjennom Kirkens Bymisjon flere steder i landet, og få svar på testen i løpet av minutter.

På landsbasis er det diagnostisert i underkant av 6000 HIV-positive. I tillegg til disse beregner Folkehelseinstituttet at mellom 500 – 700 personer lever med HIV uten å vite om det. Erfaringer fra Kirkens Bymisjon psykososiale arbeid mot HIV-positive viser at noen vegrer seg mot å oppsøke fastlege og sykehus for å bli testet, fordi det fremdeles er knyttet fordommer og – diskriminering mot HIV-positive.

– Målet er at terskelen for å teste seg for HIV skal bli lavere.

Her ser du hvor du kan ta testen!