Moss

Kirkens Bymisjon er tilstede for mennesker som trenger det i Moss.

Vårt arbeid i Moss

Arbeidsfelt

Følg oss på Facebook

Bilde av hjerter, et av Kirkens Bymisjons mest brukte symboler. Bilde

Samarbeide med Kirkens Bymisjon?

Kontakt

Adresse

Kontaktperson i Moss

Fylkesadministrasjon Østfold