Odda

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Odda.

Vårt arbeid i Odda

Arbeidsfelt

Kontakt

Fellesadministrasjon Rogaland