Stavanger

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Stavanger.

Vårt arbeid i Stavanger

Arbeidsfelt

Følg oss på Facebook

Bilde av hjerter, et av Kirkens Bymisjons mest brukte symboler. Bilde

Bli kjent med Sponsorlauget!

Kontakt

Adresse

Kontaktpersoner Stavanger

Fellesadministrasjon Rogaland