Boligskolen i Tønsberg

Boligskolen er for unge over 18 år som trenger veiledning i å mestre hverdagen i egen bolig.

Boligskolen går over 9 uker og er på torsdager i Tønsberg sentrum.

Vi gir undervisning til unge mennesker som skal lære å bo. Temaer vi går igjennom vil blant annet være:
- Hverdagsøkonomi,
- gode vaner og rutiner,
- smart mat og veien til egen bolig.

Ta kontakt for informasjon og påmelding!

Boligtiltak

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Et liv uten fast eller trygg bolig gjør det vanskelig å få frem de ressursene som kreves for å kunne delta eller bidra i samfunnet. Alle kan bo. Alle trenger et hjem.

Les mer om Boligtiltak

Tønsberg

Kirkens Bymisjon vil at mennesker i Vestfold skal erfare respekt, omsorg og tilhørighet.

Hva gjør vi i Tønsberg

Kontakt