Enter fritid

fritidstilbud for mennesker i rusrehabilitering

Enter Fritid tilbyr et bredt spekter av fritidstilbud innen kultur, friluft og trening til mennesker som har en rusfortid og er i en ettervernsfase.

Hovedmålsetningen med Enter Fritid er å bidra til å øke evnen til å stå i relasjoner. Det være seg relasjoner til familie, arbeidsgiver, kolleger, venner og andre miljøer den enkelte ønsker å være en del av. Døgnet har som kjent 24 timer. I hovedsak kan man si at 8 timer er relatert til arbeid/utdanning, 8 sover vi og de siste 8 er til "fri disposisjon". Vi tror det er veldig viktig å ha en aktiv fritid med gode medmennesker i hverdagen. Derfor har vi fokus på utvikling, mestring, engasjement og nettverksbygging for å forebygge tilbakefall, isolasjon, ensomhet og rus.

Tilbudet er for mennesker som er i medikamentfri rehabilitering eller tilknyttet LAR (Legemiddelassistert rehabilitering).

Våre aktiviteter:

Kultur

Start-kamper, Sportskro, Mandagskroa, turer til Kilden.

Fritid

Sykling, klatring, yoga, halltrening, ski, terrengkarusellen.

Friluft

Turer, skjærgårdsliv, jakt og fiske.

ENTER fritid er tett knyttet til ENTER jobb. Gjennom arbeidspraksis og fritidstilbud ønsker vi å legge til rette for:

  • opplevelse av trygghet og utfordring i forhold til det å ”ta verden i bruk” som rusfri
  • sosial tilhørighet og nye relasjoner
  • opplevelser som fører til nye historier å fortelle om seg selv
  • tro på et godt rusfritt liv
  • utfordring i forhold til deltakelse, personlig og faglig utvikling samt ansvar
  • følelse av mestring i forhold til arbeid og sosiale aktiviteter
  • gjennomføring av ulike prosjekter. Den gode følelsen med å ha vært med på å planlegge, gjennomføre og avslutte oppgaver.

Kafeer og aktivitetshus

Gjennom gatenære møtesteder og kafeer med rom for alle tilbyr Kirkens Bymisjon mat, hvile, kontakt, veiledning, sosialt samvær og fellesskap.

Les mer om Kafeer og aktivitetshus

Kristiansand

Alle har behov for å bli sett og hørt. Det er viktig og godt å høre til i et fellesskap som er åpent, inkluderende og støttende. Kirkens Bymisjon er til for dette.

Hva gjør vi i Kristiansand

Kontakt