FRI Vestfold

bolig, arbeid og rusfritt nettverk

FRI i Vestfold jobber for at du som slipper ut etter soning ikke begår ny kriminalitet og kan leve et liv du opplever som godt for deg og de rundt deg.

I FRI er det mennesker med soningsbakgrunn, fagpersoner og frivillige.

FRI tar utgangspunkt i din situasjon. Dersom du vil, hjelper vi deg med å nå dine mål. Det kan være bolig, jobb, nettverk, rusmestring eller kontakt med familien din.


Hvis du lurer på noe om FRI Vestfold – kontakt med Ole eller Birgitte på e-post eller telefon. Se kontaktinfo under.

Boligtiltak

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Et liv uten fast eller trygg bolig gjør det vanskelig å få frem de ressursene som kreves for å kunne delta eller bidra i samfunnet. Alle kan bo. Alle trenger et hjem.

Les mer om Boligtiltak

Tønsberg

Kirkens Bymisjon vil at mennesker i Vestfold skal erfare respekt, omsorg og tilhørighet.

Hva gjør vi i Tønsberg

Kontakt

Kontaktinformasjon

  • Besøksadresse:

    Storgaten 7-9, inngang St.Olavsgate
    3126 Tønsberg

    Se i kart
  • Postadresse:

    PB 421, 3101 Tønsberg