Frivilligsentralen i Kristiansand

Vi ønsker at våre frivillige skal være trygge i de oppgavene de går inn i og at de får mulighet til å delta i den type oppgaver de selv ønsker.

Helt siden oppstarten i Kristiansand har Kirkens Bymisjon basert sin virksomhet på et samarbeid mellom ansatte og frivillige medarbeidere. Vi ønsker å møte enhver frivillig med åpenhet og respekt og lytte til den enkeltes ønsker og behov. Videre forsøker vi å tilby varierte oppgaver som i innhold og omfang er tilpasset hver enkelt frivillig, og å gi god oppfølging underveis.

Kirkens Bymisjon startet frivilligsentralen i Kristiansand i 2006, etter midler fra Kultur - og Kirkedepartementet.

Vår målgruppe er mennesker over 20 år som ønsker å bruke av sin tid på frivillig arbeid. Gruppen av frivillige er sammensatt. Noen har behov for å gjøre en frivillig innsats fordi de trenger en oppgave for sin egen del og ønsker å bidra med noe positivt, mens andre ønsker å bidra fordi de ser at deres ressurser kan være til hjelp for andre. Vi trenger alle.

Frivillighetsentralens oppgave er å skape en arena som fremmer den frivillige innsatsen i lokalmiljøet og å koordinere og følge opp det frivillige arbeidet. I tillegg skal frivillighetsentralen rekruttere nye medarbeidere ved å skape et miljø og sted hvor frivillige medarbeidere inspireres til deltakelse. Bymisjonssenteret på Fiskebrygga har bl.a. en kafé som er et godt egnet lokale også til frivillighetssamlinger, seminarer og kurs.

Har du lyst til å melde deg som frivillig i Kirkens Bymisjon kan du gjøre følgende:

Stikke innom Bymisjonssenteret/kafeen i Gravane 6 og si at du er interessert i vite mer om det frivillige arbeidet
Sende en e-post til: Marit Skjærli eller ringe 91691369.

Du vil da kunne avtale et møte med frivillig leder der du vil få informasjon om Bymisjonens virksomhet og hva vi har behov for av frivillig innsats.

Frivilligsentraler

Les mer om Frivilligsentraler

Kristiansand

Alle har behov for å bli sett og hørt. Det er viktig og godt å høre til i et fellesskap som er åpent, inkluderende og støttende. Kirkens Bymisjon er til for dette.

Hva gjør vi i Kristiansand

Kontakt

  • Du finner oss i Bymisjonssenteret på Fiskebrygga

    Gravane 6, 4610 Kristiansand

    Se i kart

Kontaktperson