Gateentreprenørene

Nye muligheter for mennesker som står utenfor jobb eller skole

Gateentreprenørene er Kirkens Bymisjons veksthus for kreative og annerledes ideer i Arendal, som skal gi nye muligheter for mennesker som står utenfor jobb eller skole.

Blant mennesker som ikke befinner seg i arbeid finnes det kompetanse, erfaring, nytenkning og kreativitet. Ved å ta disse ressursene i bruk kan både enkeltmenneske, bedriftene og samfunnet oppleve en gevinst. Vi tror at man ved å gi arbeidsledige anerkjennelse for deres kompetanse, samtidig som vi gir tilgang til vekstarenaer, åpner opp for nye muligheter i arbeidslivet. Men, om målet med flere i arbeid og færre i trygd skal oppfylles, må mennesker fra ulike miljøer møtes.

Gateentreprenørene tilbyr en nøytral møteplass for næringslivsledere, offentlige ansatte, gründere og folk som har falt ut av arbeidslivet. Vi er vekstarena og læringslaboratorie, et innovativt inkubatormiljø for mennesker som av ulike årsaker står utenfor jobb eller skole, med mål om å skape nye løsninger og nye muligheter.

Gateentreprenørene er et prosjekt i regi av Kirkens Bymisjon, Arendal kommune og NAV.

Produkter og tjenester

Gateentreprenørene utvikler bl.a prosjektene Dyrk, Kafé Torvet og Pedalen (sykkelutleie).

Sosialt entreprenørskap

Sosiale entreprenører oppstår både i privat, offentlig og frivillig sektor. En sosial entreprenør kan defineres som en som har en innovativ løsning på et samfunnsproblem og evner å iverksette løsninger som både har en positiv samfunnseffekt og er økonomisk bærekraftige. Gateentreprenørene skal utvikle produkter og tjenester i tråd med ideene for sosialt entreprenørskap.

De fleste bedrifter er opptatt av høyere avkastning enn konkurrentene, sosialt entreprenørskap kan være en løsning til å gi bedriften en ekstra dimensjon.

Følg oss på Facebook

Arbeidstiltak

Kirkens Bymisjon jobber for at mennesker skal erfare at det er rom for alle - og bruk for alle!

Les mer om Arbeidstiltak

Arendal

Kirkens Bymisjon ønsker å gjøre en forskjell for mennesker i Arendal som er ekskludert i samfunnet vårt, er i en sårbar livssituasjon eller som strever med sine liv.

Hva gjør vi i Arendal

Kontakt