Løkka+

en helsefremmende møteplass på Grünerløkka

Løkka+ vil med sine 200m2 romme treningsrom, bydelens helsestasjon for eldre, hjemmetjenestens oppfølgingssenter for helsemåling, kursvirksomhet og selvgående grupper med frivillige som lokale lag og foreninger.

Ved å samlokalisere ulike folk og aktiviteter vil det oppstå synergier på tvers, felleskap og nye samarbeid. Løkka+ er en attraktiv og helsefremmende møteplass for alle aldersgrupper på Grünerløkka, og er et samarbeid med Bydel Grünerløkka.

Følg oss på Facebook

Eldreomsorg

Kirkens Bymisjon ønsker at mennesker skal erfare at de er hele personer hele livet, at «vi lever – ikke bare overlever.» 

Les mer om Eldreomsorg

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt

Kontaktperson

Adresse