Myrsnipa samværssted

Myrsnipa samværssted tilrettelegger for gode og trygge samvær mellom barn og deres foreldre, i tilfeller der foreldrene ikke har den daglige omsorgen for sine barn.

De fleste barn har behov for og glede av å ha kontakt med sine foreldre. Selv i vanskelige og konfliktfylte familiesituasjoner har barn behov for å treffe sine nærmeste.

En viktig forutsetning for trygge og gode samvær er å gjøre det forutsigbart for barna. Myrsnipa kan gjøre dette mulig ved å tilby samvær i hyggelige og barnevennlige leiligheter. Barna vet hvor de skal og hva som venter dem. De vil møte et fast personale hver gang.

De tre leilighetene som Myrsnipa i Bergen benytter, har et godt utstyrt kjøkken og oppholdsrom som vil gi foreldre mulighet til å ha et hverdagslig og godt samvær. De kan lage mat, spille spill, lese, se på TV/film, spille dataspill og prate sammen i en god sofa. Det er også en takterrasse som kan brukes når det er fint vær ute. Samværene foregår i hovedsak på dagtid, men vi har også mulighet for å tilrettelegge samvær med tilsyn på kveld og i helger.

I våre leiligheter legger vi til rette for private samvær som vanligvis formidles gjennom advokat, i tilfeller der foreldrekonflikter hindrer foreldre i å ha samvær med sine barn.

Vi har også ekstra fokus på foreldre og barn som står i fare for og/eller er utsatt for vold og trusler. I den forbindelse har vi etablert et godt samarbeid med flere psykologer som skal utføre sakkyndige utredninger.

Myrsnipa samværssted gjennomfører rundt 600 samvær i året. De ansatte jobber i turnus, slik at vi kan gjennomføre samvær også på kveld og i helg. Flere av de ansatte er sertifiserte foreldreveiledere, noe som gir god kompetanse i utviklingsstøttende samspill og foreldreveiledning. Vi har også gruppeveiledning gjennom året.

Barn og unge

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Les mer om Barn og unge

Bergen

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Bergen.

Hva gjør vi i Bergen

Kontakt

Kontaktpersoner