Myrsnipa samværssted

Myrsnipa samværsted er Kirkens Bymisjons tiltak som legger til rette for trygge og gode samvær mellom barn og deres foreldre.

De fleste barn har behov, nytte og glede av å ha kontakt med sine foreldre. Barn og foreldre kan være i en vanskelig livssituasjon, som for eksempel rusavhengighet, psykiske helseproblemer, fengselsopphold eller en konfliktfylt familiesituasjon. Det å legge til rette for trygge og gode samvær er viktig for barn som er i en sårbar situasjon. En viktig forutsetning for trygge og gode samvær er å gjøre det forutsigbart for barna og foreldrene.

Samvær på Myrsnipa samværssted utføres på oppdrag/etter bestilling fra barneverntjenesten, sosialtjenesten, familievernkontorene, annen offentlig instans eller firma.

Myrsnipa tilbyr:

 • Tilrettelegging av samvær i barnevennlige leiligheter, som er både hjemmekoselige, nøytrale og trygge.
 • Kvalifiserte og erfarne tilsynspersoner. Det skrives samværsrapporter der dette bestilles.
 • Veiledning kan gis til foreldre og andre omsorgspersoner.
 • Samtaler med barn og foreldre, sammen eller hver for seg – i forkant og i etterkant av samvær.
 • Gode opplevelser for barn og foreldre.
 • Utleie av leilighet til samvær med andre tilsynspersoner enn ansatte ved Myrsnipa samværssted.
 • Utleie av leiligheter til andre formål – barnesamtaler/observasjoner.
 • Mulighet til å benytte kontor med enveisspeil for observering av samvær.
 • Mulighet til å observere/høre samværet via kamera og lydoverføring (ta kontakt for nærmere info).
 • Samværene betales av barneverntjenesten, sosialtjenesten, familievernkontorene eller annen offentlig instans.

Hvem er vi til for?

 • Barn som er i barnevernet, hvor foreldrene ikke har den daglige omsorgen.
 • Barn med foreldre hvor rettssystemet har bestemt at det skal være tilsyn under samvær.
 • Barn med en eller begge foreldre i fengsel.
 • Barn som skal ha samtale med saksbehandler/andre, og det er ønskelig med et nøytralt sted.

Hyggelige og barnevennlige leiligheter

Samværene foregår i hyggelige og barnevennlige leiligheter. Barna vet hvor de skal og hva som venter dem der av muligheter for lek og aktiviteter. Der møter de sine foreldre og et fast personale.

På Myrsnipa kan barn og foreldre være sammen om ulike aktiviteter som å lage mat, spille spill, tegne, se barne-tv eller gjøre lekser. Myrsnipa samarbeider med foreldre, barn og barneverntjenesten om planlegging og gjennomføring av samværene.

Vi ser det som viktig å være brobygger mellom voksenpersonene rundt barna.

Vi bestreber oss på at det enkelte barn blir ivaretatt, samtidig som foreldrenes myndighet og integritet blir opprettholdt.

Uvitenhet kan skape fantasier!

Barn og unge

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Les mer om Barn og unge

Drammen

Vi ønsker å være et sted der medmennesker, frivillige, bedrifter og aktører i byen sammen kan få bidra til å gjøre Drammen til en varmere by.

Hva gjør vi i Drammen

Kontakt

 • Besøksadresse

  Rådhusgata 35, 3015 Drammen

  Se i kart
 • Postadresse

  Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen v/Myrsnipa
  Postboks 1000 Bragernes
  3001 Drammen

 • Telefon

  322 77 210

 • For henvendelser som gjelder nye saker:

  Tlf: 414 06 200 – betjent 0900-1500 mandag til torsdag, 0900-1200 fredag.
  Mail: myrsnipa@skbd.no