Myrsnipa samværssted

Moss

Siden er under arbeid, innhold kommer. Sjekk kontaktinfo lenger ned på siden.

De fleste barn har behov, nytte og glede av å ha kontakt med sine foreldre. Barn og foreldre kan være i en vanskelig livssituasjon, som for eksempel rusavhengighet, psykiske helseproblemer, fengselsopphold eller en konfliktfylt familiesituasjon. Det å legge til rette for trygge og gode samvær er viktig for barn som er i en sårbar situasjon. En viktig forutsetning for trygge og gode samvær er å gjøre det forutsigbart for barna og foreldrene.

Myrsnipa Moss tilbyr blant annet veiledning, samtaler med barn og foreldre og har kvalifiserte og erfarne ansatte som fører tilsyn. Myrsnipa samarbeider med familiene og barneverntjenesten om planlegging og gjennomføring av samværene. Samværene foregår i hyggelige og barnevennlige leiligheter.

Barn og unge

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Les mer om Barn og unge

Moss

Kirkens Bymisjon er tilstede for mennesker som trenger det i Moss.

Hva gjør vi i Moss

Kontakt

Post- og besøksadresse