Myrsnipa samværsted

Myrsnipa tilrettelegger for gode møter og samvær mellom foreldre og barn, hvor det av barnevernet eller rettsapparatet er vurdert slik at samværet må gjennomføres med et tilsyn.

De fysiske rammene for samværet har avgjørende betydning for barnas og foreldrenes opplevelse av det. Myrsnipa holder til i en enebolig, i et rolig område på Møllenberg.

Huset har en hjemmekoselig atmosfære og er praktisk innrettet for barnefamilier. Huset har også en fin hage, som er skjemet fra gaten.

Samværene skal kunne gjennomføres både på dag- /ettermiddag og kveldstid. 

Barneperspektivet skal være det styrende under samværene.

  • Barn skal ikke vente på foreldrene.
  • Samvær på et nøytralt sted, mener vi kan bidra til å skjerme barna mot lojalitetskonflikten de føler rundt tilknytningen til to familier.
  • Det kan være trygt for barn å ha et forutsigbart sted å være, med få og kjente tilsynsførere.

Barn og unge

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Les mer om Barn og unge

Trondheim

Med rundt 1000 frivillige og over 20 ulike virksomheter og prosjekter er Kirkens Bymisjon til stede for mennesker som trenger det i Trondheim. Bli bedre kjent med arbeidet vårt her!

Hva gjør vi i Trondheim

Kontakt

Adresse

Kontaktperson