Robust

samtaletilbud til barn, unge og familier

ROBUST er Kirkens Bymisjons forebyggende tilbud til barn og unge i skolealder og deres familier, som strever med konflikter, bekymringer eller problemer av ulik art.

Er du bekymret for noen i din familie? Er du trist fordi noe har skjedd? Er du redd for noe? Er det noe hjemme som er vanskelig? Eller på skolen? Eller i fritiden? Føler du deg ensom, annerledes, rar? Hender det at noen hjemme slår? Frykter du at datteren din ruser seg? Krangler dere om innetider, lekselesing eller pc-bruk? Skulle du ønske at du kunne møtt sønnen din på en bedre måte?

På ROBUST tilbyr vi samtaler med barn og ungdom enkeltvis, med foreldre alene, med noen i familien eller hele familien sammen.

Barn, unge og foreldre kan henvende seg direkte til ROBUST og tilbudet er gratis. Det er ikke nødvendig med søknadsskjema eller henvisning. Mange kommer i kontakt med ROBUST gjennom andre som har snakket med oss, gjennom internett, en lærer, en helsesøster, eller andre.

På ROBUST er vi seks ansatte, alle familieterapeuter med mange års erfaring fra samtaler med barn, unge og voksne.

Følg oss på Facebook

Barn og unge

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

Les mer om Barn og unge

Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Hva gjør vi i Oslo

Kontakt

Adresse

Telefon/epost

Kontaktpersoner