Tillitsperson

bistår mennesker i møte med hjelpeapparatet

Mange mennesker er i kontakt med hjelpeapparatet, men klarer ikke å nyttiggjøre seg tilbudet. Vi kurser frivillige medarbeidere til å kunne bistå mennesker i møte med hjelpeapparatet.

Kirkens Bymisjon Stavanger er i daglig kontakt med mennesker som av ulike årsaker er brukere av tjenester i det offentlige systemet. Brukerne befinner seg i en vanskelig livssituasjon og er ofte tilknyttet mange ulike tjenester og tilbud. Vi har erfart at ved å være en støtte i møte med systemet, har det bidratt til en forsterket tillit for alle parter.

Hovedhensiktene er:
· Bistå brukerne i å sikre sine rettigheter og forpliktelser ved bruk av frivillige tillitspersoner
· Effektivisere og trygge samhandlingen mellom bruker og det offentlige systemet
· Bidra til å synliggjøre brukerens utfordringer og muligheter.

Dette er tillitsperson

Slik gjør vi det:

Tillitspersonen forbereder brukeren i forkant av et møte, er til stede på møtet og har en gjennomgang med bruker i etterkant. På denne måten kan møtene bli mer fruktbare: brukerne er mer forberedt til møtene og kan oppleve seg tryggere og mer avslappet ved å ha en tillitsperson til stede.

Målet er å skape rammer som bidrar til mer tillit for begge parter.

Bli frivillig tillitsperson

Vi liker å tro at frivillighet er en grunnstein i det norske samfunnet. I tillegg til å ha fokus på utsatte grupper mennesker, er vi bevisst på at vi i utstrakt grad møter disse utfordringene gjennom frivillighet.

Dette er både fordi frivillige bidrar til at vi kan bistå langt flere i målgruppen, men også fordi det å være frivillig har en egenverdi. Selv om vi har en velfungerende velferdsstat, har vi også ansvar for hverandre.

For å bli tillitsperson gjennomgår du et 15-timers kurs og blir sertifisert etter dette.

Vi trenger engasjerte frivillige med sans for struktur som har lyst å bidra til tryggere og mer effektiv samhandling mellom brukere og det offentlige. Har du lyst å bidra? Ta kontakt med oss for mer informasjon!

For mer informasjon send e-post til tillitsperson@bymisjon.net

Gatenært

Kirkens Bymisjon er tilstede i menneskers liv der de trenger det, når de trenger det. Uavhengig av hvem de er og hvor de kommer fra.

Les mer om Gatenært

Stavanger

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Stavanger.

Hva gjør vi i Stavanger

Kontakt