Om oss

På 24sju jobber vi  med de mest utsatte rusavhengige i Oslo sentrum,  som trenger hjelp til sine helseproblemer og til sosial inkludering. Siden 2009 har vi hatt åpne dører i Tollbugata, døgnet rundt, hele året. Vårt hovedmål er å gi deg som trenger det øyeblikksomsorg uten endringskrav.

Det skal være en lav terskel for å komme inn våre dører og be om vår bistand, men hver og en av de som kommer vil få tilbud om bistand som er bredt og tverrfaglig sammensatt.

24sju drives av Kirkens Bymisjon, som helt siden 1855 har arbeidet for at alle mennesker i byen kan leve gode liv, og som gjennom mange år har hatt et særlig engasjement for rusavhengige som lever nært gata. Vår grunnverdi er at alle mennesker er mer enn hva du ser, og det er også en verdi vi lever etter på 24sju.

For personer som har en alvorlig rusavhengighet kan livet og hverdagen ofte være preget av en rekke tilleggsproblemer som somatiske og psykiske lidelser, eller langvarige sosiale problemer som fattigdom, ustabile boforhold, prostitusjon, kriminalitet og sosialt utenforskap.

Men fordi livssituasjonen til den rusavhengige er så kompleks, klarer ikke det offentlige tiltaksapparatet alltid å nå fram med hjelp.

Det var derfor 24sju åpnet dørene i 2009, som et strakstiltak, for en gruppe mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet som ikke ble nådd med vanlige tiltak.

Siden den gang har 24sju vært et viktig supplement til det offentlige tiltaksapparatet.

  • Fordi vi tilhører en ideell organisasjon, kan vi være ubyråkratiske og lett tilgjengelige.
  • Vi har en stab med spesiell kompetanse som kartlegger livssituasjonen din om du henvender deg og ber om vår bistand.
  • Vi  har også en flott og helt nødvendig gjeng av frivillige som bidrar.
  • Vi har ansatte med bakgrunn fra flere yrkesgrupper som samarbeider i tverrfaglig team for å ivareta den som ber om bistand på en helhetlig og god måte. Det er spesielt viktig for å møte alle utfordringene brukere på 24Sju kan ha, og som påvirker deres totale livssituasjon.
  • Vårt tverrfaglige team ledes av en lege som er spesialist i psykiatri.
  • I samarbeid med det offentlige tiltaksapparatet  bidrar vi til og gir mulighet for at den enkelte får økt livsmestring og økt livskvalitet.

Vil du lese mer om filosofien bak vårt arbeid? Her er et utvalg rapporter:

  • "Liker meg veldig godt på 24SJU – de aller fleste ansatte er kjempemennesker som gjør en god jobb."

    Bruker på 24SJU