Aktivitetskaféen har god mat og mange fine aktiviteter for deltakerne.

Om oss

Aktivitetskaféen holder til i hyggelige lokaler i Drammen sentrum. Vi har gode, varierte lunsjretter hver dag, til hyggelige priser.

Aktivitetskaféen er åpen for alle og vi har fokus på å være et sted der våre gjester føler seg velkommen og hvor det alltid er noen som har tid til en prat.

Arbeid og aktiviteter

I tillegg til å være en åpen kafe, er Aktivitetskaféen også base for mange av Kirkens Bymisjons ulike tiltak og tilbud i Drammen:

  • Vi har tiltak rettet mot mennesker som av ulike grunner har havnet utenfor utdanning eller arbeidsmarkedet, og som trenger bistand til å komme inn igjen. Vi tilbyr arbeidstrening i for eksempel Vaktmestertjenesten, Pedalen sykkelverksted, Bruktbutikken, samt i kjøkkenet og kaféen.
  • Vi arrangerer kurs, jobbsøk, trening, veiledning, nettverkstilbud, skole, fagsamlinger. Vi har blant annet et godt etablert etterverns – og rehabiliteringstilbud, rettet mot tidligere rusavhengige.
  • Bruktbutikken og Pedalen Sykkelverksted ligger i umiddelbar nærhet. Her kan du få informasjon om Kirkens Bymisjon sitt øvrige arbeid i Drammen.

Springbrett til muligheter

Aktivitetskaféen, nettverksarbeidet og tilknyttede kurs kjennetegnes i stor grad av evnen til å ta høyde for den enkeltes livssituasjon og utfordringer – og anerkjenne det. Samtidig skal vi være et springbrett til videre aktivitet, og nye nettverk, og bidra med sammenhengende tjenester.

Vi ønsker vi å være et sosialt møtepunkt for mennesker, uavhengig av bakgrunn, etnisitet, livssyn, fortid og eventuelle utfordringer.

Rusfritt og inkluderende fellesskap

Ved å benytte kaféen, støtter du også Kirkens Bymisjon arbeid i Drammen. Kirkens Bymisjon sin visjon er at «mennesker i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg», noe vi ønsker at mennesker som er i kontakt med oss også erfarer.

Vi etterstreber å tilby et positivt, rusfritt, inkluderende og trygt felleskap med aktivitet, mestring og nye muligheter ut ifra den enkeltes ståsted.

På vår meny står det ikke bare god mat og god drikke. Vi byr også på stor takhøyde og mye rom for både humor og alvor. Vårt mål er at ingen skal sitte alene, og vi ønsker å legge til rette for og skape arenaer for positive erfaringer, motivasjon og nettverksbygging.

Historien vår

I møte med mange mennesker som var rusfrie etter soning og behandling, så vi at de manglet rusfrie møtesteder, daglige aktiviteter, nettverk og tett oppfølging også i tiden etter.

Aktivitetskaféen ble etablert i sin nåværende form sommeren 2014, men ble opprinnelig startet i Nybyen i 2004 – som et resultat av TV-aksjonen «Hjerterom».
Aktivitetskaféen er et tilbud med lite byråkrati, kort vei fra henvendelse til aktivitet  og med reelle muligheter til å bygge seg opp et godt rusfritt liv med nye nettverk.

I 2014 ble Aktivitetskaféen samlokalisert med de fleste øvrige tiltak, avdelinger og prosjekter som driftes av Kirkens Bymisjon Drammen, i «Bymisjonhuset».

Fellesnevneren for alle tilbudene er rusfrihet.