Akutt sanitærtilbud i Bodø

Tilbud om Dusj, toalett og vaskemaskin / tørketrommel i kafeens åpningstid.

Det jobbes med å utvide akuttilbudet og gi ekstra hjelp til sårbare som av en eller annen grunn befinner seg i en vanskelig situasjon i Bodø.

Det kan være fattige tilreisende, mennesker uten fast bopel, rus og gatemiljøet og andre som befinner seg i en akutt krise.

Børge Hansen

Avdelingsleder gatenært

970 10 075

Borge.Hansen@bymisjon.no