Akuttovernatting (emergency shelter) er et tilbud for fattige tilreisende fra EØS-området.

Kirkens Bymisjon drifter ikke lenger Akuttovernatting, men ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål relatert til tilbudet. Bergen Kommune har opprettet en midlertidig løsning som de er ansvarlige for, se mer informasjon her: Akuttovernatting Bergen Kommune.