Akuttovernattingen i Trondheim (emergency shelter) retter seg mot fattige tilreisende innenfor EØS-området som oppholder seg i Trondheim over en begrenset tidsperiode, som mangler tak over hodet og befinner seg i en situasjon preget av sosial nød.

Emergency accommodation

Emergency shelter, Tungavegen 34

• The shelter re-opens 01.08.2016
• The shelter is open from 21:00 until 07:30.
• Registration of guests between 21:00 – 22:00. The check in closes at 22:00.
• You can choose to stay for 1 night only or you can make a reservation for 5 nights in a row.
• If you have a reservation you have to be there at 21:15. If you don’t show up, you will lose the reservation and the bed will re-enter the lottery.
• Bring picture ID (e.g. passport, credit card, driver license, national ID card).
• 15 NOK.
• See detailed map of the area here.

The Emergency Shelter is run by The Church City Mission and The Red Cross

Please contact Kirkens Bymisjon Trondheim for more information about the emergency accommodation.

Bli frivillig

Vi trenger deg!

Som frivillig i akuttovernattingen bidrar du til å skape et trygt og godt overnattingssted hvor gjestene blir møtt med respekt og medmenneskelighet.

De frivillige vil bistå i registrering og velkomst av gjester og hjelpe til med praktiske oppgaver som utdeling av sengetøy, forberede te og kaffe, klargjøre lokalet, snømåking og andre oppgaver ved behov.

Frivillige bidrar i tidsrommet 20:30-22:00 og man kan bidra så ofte man ønsker, fra en gang i blant til flere ganger i uken.