Akuttovernattingen i Trondheim (emergency shelter) retter seg mot fattige tilreisende innenfor EØS-området som oppholder seg i Trondheim over en begrenset tidsperiode, som mangler tak over hodet og befinner seg i en situasjon preget av sosial nød.

Emergency accommodation

Emergency shelter, Tungavegen 34

• The shelter is open from 21:00 until 07:30.
• Registration of guests between 21:00 – 22:00. The check in closes at 22:00.
• You can choose to stay for 1 night only or you can make a reservation for 5 nights in a row.
• If you have a reservation you have to be there at 21:15. If you don’t show up, you will lose the reservation and the bed will re-enter the lottery.
• Bring picture ID (e.g. passport, credit card, driver license, national ID card).
• 15 NOK.

The Emergency Shelter is run by The Church City Mission and The Red Cross

Bli frivillig

Vi trenger deg!

Som frivillig i akuttovernattingen bidrar du til å skape et trygt og godt overnattingssted hvor gjestene blir møtt med respekt og medmenneskelighet.

De frivillige vil bistå i registrering og velkomst av gjester og hjelpe til med praktiske oppgaver som utdeling av sengetøy, forberede te og kaffe, klargjøre lokalet, snømåking og andre oppgaver ved behov.

Frivillige bidrar i tidsrommet 20:30-22:00 og man kan bidra så ofte man ønsker, fra en gang i blant til flere ganger i uken.