Albertine er Kirkens Bymisjons tiltak for kvinner og menn med prostitusjonserfaring – både knyttet til gateprostitusjon, innendørsprostitusjon og menneskehandel.

Albertine skal avdekke og synliggjøre hvordan prostitusjon foregår i regionen, støtte kvinner med prostitusjonserfaring og bidra til at kvinner ser alternativer. Albertine driver både oppsøkende virksomhet på kveldstid og et dagtilbud. Målet er å møte kvinnene der de er, hjelpe dem til å ta vare på egen helse og motivere dem i kontakt med hjelpeapparatet.

Målgruppe

Vi bistår alle som ønsker kontakt med oss, uavhengig alder, kjønn, etnisitet, religion eller seksuell orientering, og uavhengig årsak til, eller hvor en er i forhold til, egen prostitusjon.

Noen som bruker oss er i aktiv prostitusjon og ønsker ikke å slutte, noen er i en situasjon der en ønsker å slutte med prostitusjon og noen har lagt prostitusjon bak seg.

 

Albertine arbeider ut fra tre målområder:

Oppsøkende arbeid

  • Albertine vil kartlegge de ulike prostitusjonsmiljøene og gjennom oppsøkende arbeid etablere kontakt med personer med prostitusjonserfaring.

Oppfølgende arbeid

  • Albertine vil bistå enkeltpersoner og grupper ut fra egendefinerte ønsker og behov, ved å informere om, gi og henvise til adekvate tilbud.

Sosialpolitisk arbeid

  • Albertine vil, med et grunnleggende fokus på å tilrettelegge for alternativer til prostitusjon, arbeide sosialpolitisk gjennom å systematisere og dele erfaringer og kunnskap både nasjonalt og internasjonalt.