Albertine er et tiltak for alle som selger eller har solgt seksuelle tjenester. Du finner oss i Kongsgata 48 i Stavanger sentrum.

 

Vi er et tiltak med 5 ansatte. 3 ansatte i 100 %-stillinger: leder, sosialkonsulent og sykepleier, og 2 leger på timebasis. I tillegg har vi ca. 30 frivillige medarbeidere med ulik faglig bakgrunn og språkkompetanse.

Vi har ansatte som snakker norsk, engelsk, spansk, russisk og arabisk. I tillegg har vi frivillige som snakker thai, polsk, bulgarsk, BKS (bosnisk serbisk kroatisk) og slovakisk.

Vi jobber oppsøkende på internett, på gata og på massasjeinstitutter. Vi tilbyr individuell oppfølging, samtaler, praktisk hjelp, ulike kurs og tilrettelegger for arbeidspraksis på det ordinære arbeidsmarkedet.

Vi som jobber i Albertine, ønsker et samfunn der alle som ønsker det har reelle alternativer til det å selge seksuelle tjenester. Vi ønsker også et samfunn som møter mennesker som selger seksuelle tjenester, med respekt og likeverd, og at de skal vite om og kunne hevde sine rettigheter.

Albertine er drevet av Kirkens Bymisjon Stavanger, som har som sin visjon at alle mennesker i byen skal oppleve respekt, rettferdighet og omsorg.