Ammerudhjemmet er et sykehjem og kultursenter som eies og drives av Kirkens Bymisjon. Vi vil være et åpent hus som i samspill med nærmiljøet legger tilrette muligheter for fellesskap og livsutfoldelse.

Vi ønsker at våre brukere, ansatte, frivillige og naboer skal oppleve trygghet, verdighet, utvikling og samhold gjennom et kvalitativt godt tilbud og et raust fellesskap.

Gammel og ung på sykkeltur sammen.

Nettverksarbeid på sykehjem: «Gjemt, men ikke glemt?»