Åpen barnehage

Åpne barnehager er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn uten ordinær barnehageplass. Barnet kommer sammen med en voksen omsorgsperson som har hovedansvaret for barnet den tiden de er i barnehagen.

For mange er fleksibiliteten i åpen barnehage viktig. Her bestemmer den enkelte når man skal komme og hvor lenge man ønsker å bli.

Vi har åpne barnehager som er tilgjengelige på dagtid, og noen som har et tilbud på ettermiddagstid.

Åpen barnehage ledes av en førskolelærer/pedagog. Det er et mål at ansatte og frivillige skal være gode forbilder i forhold til hvordan man snakker og samhandler med barn.

Kirkens Bymisjons visjon: ”Rom for alle” gjelder også i Åpen barnehage. Alle skal oppleve at de er velkommen uansett språk, kultur, sosial status og ulik livssituasjon. Barn og omsorgsperson deltar i de aktivitetene man selv ønsker. Åpen barnehage har en kontaktskapende funksjon og skal være en møteplass som både gir barn og voksne gode muligheter for å etablere sosiale nettverk.

Tiltak

Sted