HIV

Hiv-smittede blir fortsatt stigmatisert, mange lever isolert og frykter framtida. Kirkens Bymisjon bidrar med omsorg, kunnskap, testing og hjelp til mestring.

Vi vil:

• Heve kunnskapsnivået. Hiv trenger ikke lenger ta liv. Med klok forebygging og gode medisiner kan man leve godt og lenge med hiv-viruset i kroppen. Men fordommer og kunnskapsløshet er tungt å møte. Gjennom våre tiltak for alle berørt av hiv vil vi heve kunnskapsnivået om hiv i samfunnet gjennom informasjon, undervisning og rådgivning.

• Gi omsorg. Kirkens Bymisjon er tilgjengelig for mennesker som lever med hiv, og gir omsorg gjennom samtaler, korttidsopphold, fellesskap, hjelp og støtte.

• Styrker livsmestring. Vi skal bidra til at personer med hiv styrker sin livsmestring, og opplever kontroll over egen livssituasjon og helsetilstand.

• Tilby test og trygghet. Gjennom hurtigtest og veiledning vil vi bidra til at hivsmitte blir hindret, eller oppdaget så tidlig at folk får hjelp til behandling og blir trygge i å ivareta sin egen seksuelle helse.

Vi gjør:

  • I flere byer der Kirkens Bymisjon driver arbeid, tilbyr vi gratis og anonym hurtigtest for alle som ønsker det. En enkel blodprøve sjekkes mens du venter. Hurtigtest minsker risiko for smitte, forebygger med økt bevissthet om seksuell helse, og åpner for raskere behandling.
  • Vi arbeider konkret med forebygging mot hivsmitte. I flere byer har Kirkens Bymisjon, på oppdrag fra Helsedirektoratet, et spesielt ansvar for å forebygge nysmitte blant migranter med sårbarhet for hiv og seksuelle overførbare sykdommer. Vi oppsøker miljøer for mulig hivrisiko, driver kunnskapsformidling og påvirkningsarbeid, og deler ut smittevernutstyr til personlig bruk.
  • Flere av våre steder tilbyr samtale og ulike former for poliklinisk behandling for folk med hiv/aids. I Oslo har vi også døgntilbud.
  • Vi gir alle som er berørt av hiv – voksne som barn – tilbud om gode fellesskap for utvikling av livsmestring, samt utveksling av erfaring. Vi koordinerer felles kulturopplevelser, sosiale fellesskap, aktiviteter, kurs og reiser.
  • Berørte av hiv gjelder også pårørende. Vi har åpne hus og tilbud også for pårørende av hiv-smittede.