Frivillighet

Med vår store bredde i tilbud og aktiviteter, frivilligsentraler, flere tusen frivillige i arbeid gjennom året og frivillighet som en bærebjelkene i alt arbeid Kirkens Bymisjons gjør, har Kirkens Bymisjon stor kompetanse på frivillig arbeid.

10 grunner til at Kirkens Bymisjon elsker frivillighet:

  1. Samfunnet trenger arenaer hvor folks idealisme og ønske om å bidra kan finne sted. Frivillighet muliggjør engasjement “innenfra”, “nedenfra”, og fra “folk flest”.
  2. Folks overskudd på tid, kompetanse og god vilje kommer enkeltpersoner og samfunn til nytte.
  3. For samfunnet som helhet betyr et høyt nivå av frivillig aktivitet også et høyt tillitsnivå med sterke sosiale bånd.
  4. Det er forebyggende. Mange frivillige forteller at det gir økt tilfredshet med livet og økt mestringsfølelse.
  5. Det bidrar til å skape sosiale nettverk, identitet og tilhørighet. Det bidrar til levende nærmiljø. For mange reduserer det ensomhet – både for de som gir og mottar frivillige tjenester.
  6. Gir mulighet for personlig utfoldelse og kreativitet, samt læring og mestring.
  7. Det bidrar til å skape kreative og stimulerende miljø, ofte som en motvekt til en arbeidsplass, institusjons eller kommunes regler, systemer og rutiner.
  8. Det bidrar til åpenhet ved at de frivillige inviteres inn på “vår banehalvdel” og inn i vår verden. Ved “utenforståendes” blikk kan kritikkverdige forhold avdekkes og gjøres noe med.
  9. Det utløser ressurser som personale/fagpersoner kan spille sammen med, til beste for brukere/beboere/pasienter og samfunn.
  10. Det skaper toleranse, identitet, fellesskap, åpenhet, mangfold og ansvarsfølelse – altså det styrker demokratiet.

"Litt av din tid kan utgjøre en forskjell for en annen"

Du kan melde deg opp som frivillig idag!

Finn arbeidet vårt nærmest deg her
Bilde av en bok, som illustrasjon til en verktøyhåndbok. Bilde

Verktøyhåndbok for frivillig arbeid

Du kan benytte vårt kontaktskjema for å melde deg til frivillig arbeid.

I tillegg har vi i flere byer egne frivilligsentraler og kompetansesentre på frivillighet. Frivilligsentralene mobiliserer og samordner frivillig aktivitet i sine nærområdene, og har også aktiviteter på sentralene. Se hvor vi har våre frivilligsentraler i listen under.

Les også

Unge frivillige på Stivner kaster ball på plenen.

«Familieferie på Stovner» fikk 2 mill. kroner – og fortsetter

Nå kan prosjektet Familieferie på Stovner fortsette i lang tid! Prosjektet har nettopp mottatt 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen. Prosjektet utvikler ferie- og fritidstilbud til familier som ikke tidligere har hatt denne typen erfaringer. Tiltakene blir organisert av unge frivillige.