Frivillighet

Flere tusen frivillige gjør en innsats til nytte og glede for andre og seg selv innenfor Kirkens Bymisjons ulike aktiviteter og tiltak.
Vi har lang erfaring og kompetanse på organisering av frivillighet.

Du kan benytte vårt kontaktskjema for å melde deg til frivillig arbeid.

I tillegg har vi i flere byer egne frivilligsentraler og kompetansesentre på frivillighet. Frivilligsentralene i listen ovenfor mobiliserer og samordner frivillig aktivitet i sine nærområdene, og har også aktiviteter på sentralene.

"Litt av din tid kan utgjøre en forskjell for en annen"

10 grunner til at Kirkens Bymisjon satser på frivillighet:

  1. Samfunnet trenger arenaer hvor folks idealisme og ønske om å bidra kan finne sted. Frivillighet muliggjør engasjement “innenfra”, “nedenfra”, og fra “folk flest”.
  2. Folks overskudd på tid, kompetanse og gode vilje kommer enkeltpersoner og samfunn til nytte.
  3. For samfunnet som helhet betyr et høyt nivå av frivillig aktivitet også et høyt tillitsnivå med sterke sosiale bånd.
  4. Det er forebyggende. Mange frivillige forteller at det gir økt tilfredshet med livet og økt mestringsfølelse.
  5. Det bidrar til å skape sosiale nettverk, identitet og tilhørighet. Det bidrar til levende nærmiljø. For mange reduserer det ensomhet – både for de som gir og mottar frivillige tjenester.
  6. Gir mulighet for personlig utfoldelse og kreativitet, samt læring og mestring.
  7. Det bidrar til å skape kreative og stimulerende miljø.
  8. Det bidrar til åpenhet ved at de frivillige inviteres inn på “vår banehalvdel” og inn i vår verden. Ved “utenforståendes” blikk kan kritikkverdige forhold avdekkes og gjøres noe med.
  9. Det utløser ressurser som personale/fagpersoner kan spille sammen med, til beste for brukere/beboere/pasienter og samfunn.
  10. Det skaper toleranse, identitet, fellesskap, åpenhet, mangfold og ansvarsfølelse – altså det styrker demokratiet.

Les også

Vi trenger frivillige til viktig innsats på Oslo S

Det er ikke alle som skal rekke et tog, shoppe eller drikke kaffe på Oslo S. Også mange mennesker som opplever større og mindre livskriser søker hit. Disse menneskene ønsker Kirkens Bymisjon å være tilstede for, men vi trenger frivillige for å klare det.

Kirkens Bymisjon ser etter unge, engasjerte mennesker mellom 18 og 30 år. Planlegge og gjennomføre ferieaktiviteter for barnefamilier!

Vil du være med å lage drømmeferie for barnefamilier?

Kirkens Bymisjon trenger deg som er mellom 18 og 30 år, som vil være med å planlegge og gjennomføre ferieaktiviteter for barnefamilier i sommerferien. Vi dekker alle kostnadene dine, og garanterer deg verdifull erfaring og masse moro!