Frivilligsentraler

Kirkens Bymisjon frivilligsentraler er lokale møteplasser og brobyggere mellom mennesker, frivillige, organisasjoner og det offentlige. Vi legger til rette for økt frivillig engasjement og innsats i nærmiljøet, og jobber innen en rekke samfunnsområder. Frivilligsentralene mobiliserer og samordner frivillig aktivitet i sine nærområdene, og har også aktiviteter på sentralene.

Kirkens Bymisjons frivilligsentraler er kreative sentre for nye former for frivillighet. Mangfoldet av aktiviteter er stort og varierer ut i fra lokale forutsetninger og behov. Med frivilligsentraler, flere tusen frivillige i arbeid gjennom året og frivillighet som en bærebjelkene i alt arbeid Kirkens Bymisjons gjør, har vi stor kompetanse på frivillig arbeid.