Frivilligsentraler

Kirkens Bymisjon frivilligsentraler er lokale møteplasser og brobyggere mellom mennesker, frivillige, organisasjoner og det offentlige. Vi legger til rette for økt frivillig engasjement og innsats i nærmiljøet, og jobber innen en rekke samfunnsområder. Frivilligsentralene mobiliserer og samordner frivillig aktivitet i sine nærområdene, og har også aktiviteter på sentralene.

Kirkens Bymisjons frivilligsentraler er kreative sentre for nye former for frivillighet. Mangfoldet av aktiviteter er stort og varierer ut i fra lokale forutsetninger og behov. Med frivilligsentraler, flere tusen frivillige i arbeid gjennom året og frivillighet som en bærebjelkene i alt arbeid Kirkens Bymisjons gjør, har vi stor kompetanse på frivillig arbeid.

Les også

Unge frivillige på Stivner kaster ball på plenen.

«Familieferie på Stovner» fikk 2 mill. kroner – og fortsetter

Nå kan prosjektet Familieferie på Stovner fortsette i lang tid! Prosjektet har nettopp mottatt 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen. Prosjektet utvikler ferie- og fritidstilbud til familier som ikke tidligere har hatt denne typen erfaringer. Tiltakene blir organisert av unge frivillige.