Frivilligsentraler

Kirkens Bymisjon frivilligsentraler er lokale møteplasser og brobyggere mellom enkeltmennesker, frivillige, organisasjoner og det offentlige. Mangfoldet av aktiviteter er stort og varierer ut i fra lokale forutsetninger og behov.

Kirkens Bymisjon frivilligsentraler er lokale møteplasser og brobyggere mellom mennesker, frivillige, organisasjoner og det offentlige. Vi legger til rette for økt frivillig engasjement og innsats i nærmiljøet, og jobber innen en rekke samfunnsområder. Frivilligsentralene mobiliserer og samordner frivillig aktivitet i sine nærområdene, og har også aktiviteter på sentralene.

Kirkens Bymisjons frivilligsentraler er kreative sentre for nye former for frivillighet. Mangfoldet av aktiviteter er stort og varierer ut i fra lokale forutsetninger og behov. Med frivilligsentraler, flere tusen frivillige i arbeid gjennom året og frivillighet som en bærebjelkene i alt arbeid Kirkens Bymisjons gjør, har vi stor kompetanse på frivillig arbeid.

Les også

Kirkens Bymisjon ser etter unge, engasjerte mennesker mellom 18 og 30 år. Planlegge og gjennomføre ferieaktiviteter for barnefamilier!

Vil du være med å lage drømmeferie for barnefamilier?

Kirkens Bymisjon trenger deg som er mellom 18 og 30 år, som vil være med å planlegge og gjennomføre ferieaktiviteter for barnefamilier i sommerferien. Vi dekker alle kostnadene dine, og garanterer deg verdifull erfaring og masse moro!

Unge frivillige på Stivner kaster ball på plenen.

«Familieferie på Stovner» fikk 2 mill. kroner – og fortsetter

Nå kan prosjektet Familieferie på Stovner fortsette i lang tid! Prosjektet har nettopp mottatt 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen. Prosjektet utvikler ferie- og fritidstilbud til familier som ikke tidligere har hatt denne typen erfaringer. Tiltakene blir organisert av unge frivillige.