Advarer mot fattigdomskrise i Norge

Kirkens Bymisjon utfordrer barneminister Kjersti Toppe til å halvere antall barn som lever i fattigdom innen neste valg.

Fremdeles vokser 115 000 barn opp i fattigdom i Norge, viser nye tall fra SSB.

– Dette er et alvorlig samfunnsproblem som går ut over altfor mange barn. Vi har lenge hatt en vedvarende fattigdomskrise i Norge, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal.

– Å vokse opp i fattigdom er svært urettferdig, og gjør at barns rettigheter brytes. Det er barneminister Kjersti Toppes og politikernes plikt å sørge for at alle barn kan gå på skolen med ordentlig mat i matpakka uten å fryse på føttene.

-Og vi vil ikke bare ha en utflukt eller en gitartime til disse barna. Nå trengs krafttak gjennom en nasjonal handlingsplan mot fattigdom, sier Hvambsal.

Statistikken viser at antall barn i vedvarende fattigdom har tredoblet seg de siste tjue årene. Fattigdommen går utover barnas helse, livskvalitet og fremtid. Mange av disse barna har dårligere forutsetning for å fullføre skolen, få psykisk helsehjelp, og i ytterste konsekvens tilgang til trygghet og beskyttelse hjemme. Barns rett til god helse utfordres blant annet ved ensidig mat med dårlig ernæring.

Kirkens Bymisjon har tidligere snakket med ungdom som har vokst opp i fattigdom.

– I vår rapport kommer det fram at barn i fattigdom får med seg tomme matpakker på skolen, og at noen må teipe vinterskoene sine, fordi de ikke har råd til nye, sier Hvambsal i Kirkens Bymisjon.