Arbeidsglede uten språk og hørsel

Alle har behov for meningsfylte dager, å kjenne at man betyr noe. Brødrene, Rasool og Bilal Dawlatzai, på henholdsvis 22 og 23 år, har opplevd krig og flyktet fra Afghanistan. Nå er de i arbeidstrening hos Vaktmestertjenesten i Kirkens Bymisjon, og gleder seg over å gå på jobb - hver dag.

To brødre tar en pause etter hagearbeid

Kirkens Bymisjon i Drammen mottok i april en forespørsel om to brødre, som ikke hadde noe å fylle dagene med, fra Flyktningtjenesten i Drammen.

– Vi startet med en diskusjon i personalgruppe, språklige utfordringer er en ting, men de var også døve. Det var en helt ny utfordring for oss, sier Lisbeth Fossnes, prosjektkoordinator i «Språk gjennom arbeid».

Rasool og Bilal Dawlatzai var elever på Ål Folkehøyskole, landets eneste folkehøyskole for døve. Skolen ble stengt som en konsekvens av korona pandemien, og alle elevene måtte reise hjem. Brødrene var bosatt i Drammen i forkant av studiestarten på Folkehøyskolen. Da de kom til Norge, ble de plassert på Wang flyktningmottak. Etter en periode på Wang ble alle flyktningene bosatt rundt i hele Norge, og brødrene fikk bosted i Drammen.

Vi elsker å jobbe, da blir vi glade!Rasool (22) og Bilal (23)

– Drammen er en fin by! Vi liker oss veldig godt her, men vi må ha noe å gjøre, forteller brødrene ved hjelp av en døvetolk. Vi elsker å jobbe, da blir vi glade, forklarer Bilal og broren nikker enig.

Å snakke uten språk

På Wang flyktningmottak lærte de å sykle. Det var litt skummelt for det ble en del fall, men med smil og latter forklarer de hvordan det skjedde. Men livet har ikke alltid vært en glede, brødrene på 22 og 23 år har opplevde krig og sett tragiske hendelser med familiemedlemmer, men hos Kirkens Bymisjon har de følt at dagene har vært gode.

Rydding etter beskjæring av hekk
Hekken har blitt grundig beskjært av laget, og Rassol rydder vekk alle avkappede greiner.

– De har fylt dagene med glede for hele gruppa, helt utrolig. Uten at de kan snakke, har vi kommunisert, det har overhodet ikke vært et problem, sier Ingvar Trollerud, arbeidsleder i Vaktmestertjenesten. Han legger til at de andre i gruppa syntes det har vært veldig hyggelig å jobbe sammen med dem.

Vaktmestertjenesten er et arbeids- og aktivitetstilbud for mennesker med ulike utfordringer.

Oppgavene er sesongbetonte, i sommerhalvåret er det hagearbeid, vedproduksjon og ulike forefallende oppgaver – for bedrifter og privatpersoner.

Stor arbeidsglede

Denne dagen har brødrene og arbeidslaget, beskjært en hekk i en privat hage på Austad/Fjell. De raker og rydder med raske og ivrige hender, støy fra en kantklipper og annet motorisert utstyr hører de ikke, derfor må de som bruker motorisert utstyr være ekstra forsiktige i nærheten av brødrene.

– Det har gått veldig bra, de har vært en del av vår arbeidsgruppe siden april og alle som har jobbet sammen med dem, kommer til å savne dem, sier Trollerud.

I sommer har Rassol og Bilal fått sommerjobb, plukke jordbær på en gård, som Flyktningtjenesten har organisert.

–  De kommer de til å slå alle rekorder i jordbærplukking, for de er raske og nøye, sier Trollerud og legger til at han nesten aldri har sett noen jobbe så ivrig og raskt som brødrene.

Fornøyd arbeidslag og kunde
Arbeidslaget fra Vaktmestertjenesten i Drammen, har denne dagen beskjært hekk og ryddet bort avfall.

Arbeidsinkludering

Døve blir lite inkludert i det vanlige arbeidslivet, men brødrene har på sin imøtekommende væremåte klart å inkludere seg selv på uten å kommunisere med ord. Smil, blikk, kroppsspråk, bevegelser med armer og ikke minst med en tegnspråk applikasjon.

– De første ukene var de med å stable ved i sekker, de sto på hele tiden. De har vært en ressurs og gitt oss inspirasjon, sier Fossnes, prosjektkoordinator i «Språk gjennom arbeid».

Fossnes har i mange år jobbet med mennesker som trenger språktrening, men aldri med døve. Prosjektet hun har ansvaret for, «Språk gjennom arbeid» skal stimulerer til felleskap, gi økt norskspråklig kompetanse og bidra til økte muligheter for ordinært arbeid.

De har gitt oss så mye glede og positivitet!Fossnes, prosjektkoordinator i Kirkens Bymisjon

– Da Flyktningtjenesten i Drammen kontaktet oss om et tilbud til Rasool og Bilal, var vi åpne for å prøve. De har gitt oss så mye glede og positivitet. Øvrige ansatte og andre deltakere har av nysgjerrighet lastet ned appen «Tegnordbok» fra Statped, sier Fossnes.

En dag i uken er avdelingen i Kirkens Bymisjon på tur i nærområdet. Brødrene har blitt godt kjent i Bragernesåsen og har også tatt i bruk marka på egenhånd. I Drammen trives de godt og nå har de fått mange nye bekjentskaper. De liker å gå tur i åsen, men det er ikke lett å spørre andre turgåere om veien, hvis de har gått seg bort.

Utviklet sitt eget språk

Brødrene forteller med tegnspråk og kroppsbevegelser at de har gått på ski i vinter, på Ål folkehøyskole, det var ikke lett og da de kom til en bakke falt de.

– De var helt utrolige, tøffe og positive, og ble fort en del av gjengen hos oss, sier Bente Lisbeth Køk, som er internatleder på Ål Folkehøyskole. Hun er veldig glad for at de har hatt noe å gjøre, mens skolen har vært stengt.

Til høsten begynner brødrene igjen på Ål folkehøyskole for å lære tegnspråk bedre. De har aldri lært tegnspråk, men utviklet sitt eget, seg imellom, med miming og bevegelser. Med stolthet viser de frem bilder på telefonen av dagene på skolen i Ål. De gleder seg til det blir normale skoledager og de kan starte opp igjen.

Om prosjektet «Språk gjennom arbeid»:

 • Et unikt og tilrettelagt tilbud for flyktninger og innvandrere med lavt språkelig nivå og manglende kartlagte arbeidsferdigheter.
 • Det tilbys arbeidstrening, aktivitet og deltakelse fellesskap.
 • Norskundervisningen blir praktisk overført til konkrete arbeidssituasjoner, som bidrar til at den enkelte deltaker får mer riktig og individuell hjelp og støtte til å komme seg videre.

Om «Vaktmestertjenesten»:

 • Arbeids- og aktivitetstilbud for mennesker med ulike former for utfordringer.
 • Vaktmestertjenesten består av med flere arbeidslag med en arbeidsleder på hvert lag. Arbeidsledere er ansatt i Kirkens Bymisjon, og har ansvaret for veiledning av deltakere på sitt team.
 • Arbeidsledere har fagkompetanse fra ulike og relevante bakgrunner. I tillegg har de god erfaring med arbeid rettet mot mennesker som har utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse.
 • Vaktmestertjenesten (Drammen)

Info om Ål Folkehøyskole:

 • Ål Folkehøyskole er Norges eneste folkehøyskole for døve.
 • Skolen ble opprettet i 1974 av Norges Døveforbund.
 • Senteret tilbyr livslang læring der tilbudene er konsentrert omkring de behov døvesamfunnet har.
 • All undervisning foregår på tegnspråk.
 • Skolen har 46 elevplasser.
 • Nedre aldersgrense er 18 år.
 • http://www.al.fhs.no/?cn-reloaded=1

Ytterligere informasjon om prosjektet «Språk gjennom arbeid»?

Les også

Én sommerkveld ødela 10 år

Ofte ser man noen fellestrekk blant dem som havner i rusens klør. Slett ikke alltid, men ofte. I historien til Rudi Ask (43) finner du ingen av dem. Jo, forresten – ett: Gleden over å ha kommet ut av det.

Bilde av to grønnkledde ansatte fra Kiwi med oransje skjerf rundt halsen. Bilde

Åpen dør til julen

Til deg som synes julen kommer i tidligste laget i butikkvinduer og i reklamepauser: På Møtestedet kommer de første spørsmålene om julen allerede på sensommeren: – Blir det KIWI-julebord i år?