Brukerrådet ved Bekkelagshjemmet

Brukerrådet ved Bekkelagshjemmet ble opprettet første gang i 2006. Opprettelsen av brukerrådet var viktig for oss, fordi det er nødvendig med brukermedvirkning i ulike saker.

Saker som tas opp kan være helt dagligdagse, men det kan også være saker som kan føre til større endringer som kan påvirke hverdagen til beboerne på Bekkelagshjemmet. Det er viktig at ”alle” blir hørt før en avgjørelse blir tatt.

Rådsmedlemmene skal ha kjennskap og kunnskap om driften ved Bekkelagshjemmet, hvilke verdier vi etterstreber og hvilken retning vi ønsker å gå i årene fremover.

Brukerrådet skal først og fremst være:

• Bindeledd mellom brukere, pårørende, institusjonen og tilsynsutvalget.

• Pådriver overfor institusjonen i forhold til å gjøre stedet til et godt sted å bo, og bruke.

• Høringsinstans når viktige beslutninger skal taes, som vedrører beboernes og brukernes livsvilkår.

Brukerrådet vil tilstrebe at en eller to pasienter/brukere er med.
I tillegg:
To frivillige/pårørende
To representanter fra administrasjonen

Les også

Bilde av en ung jente som tenner lys på lysgloben i domkirken på kveldstid. Bilde

Vil du bidra i Nattåpen kirke i Oslo?

Kan du være en tålmodig og tydelig vert for et stille kirkerom midt i Oslo sentrum? Da trenger vi deg!

Beborere og ansatte i Kirkens Bymisjon under tildelingen av seniorprisen

Oslo kommunes seniorpris til «Dette er mitt liv»

Prosjektet «Dette er mitt liv» er tildelt Årets seniorpris fra Oslo kommune, for beste aldersvennlige tiltak i 2017. Prosjektet sørger for at ungdom og eldre møtes over tid og samarbeider om en minnebok fra den eldres liv.