BY:Englane er Kirkens Bymisjon sponsorlaug på Haugalandet

BY:Englane er engasjerte næringslivsaktører som sammen med Kirkens Bymisjon skaper verdier og tar samfunnsansvar. Vi er stolte og takknemlige over å ha BY:Englane med oss på laget.

Diamant:engel      kr 100.000,- pr år
Gull:engel               kr 50.000,- pr år
Sølv:engel              kr 30.000,- pr år
Bronse:engel          kr 15.000,- pr år

Hvordan kan vi samarbeide?

 • Støtte til virksomhet/tiltak
 • Praksisplasser for unge med avbrutt skole/arbeid
 • Kompetanse/tjenester
 • Naturalia
 • Dugnad partnere/kunder
 • Arrangementer
 • Produkt/tjenestesalg
 • Frivillighet

 

Hva kan bedriftene få ut av samarbeidet?

Synlig samfunnsansvar strategisk forankret:

 • styrker bedriften
 • gir stolthet og motivasjon internt
 • bidrar til å levendegjøre verdier
 • engasjere kunder og partnere
 • skape gode assosiasjoner og lojalitet
 • god PR eksternt

BRONSE:ENGEL

Ytelser fra Kirkens Bymisjon:

 • Sponsor får en innrammet håndkolorert plakett.
 • Sponsor blir navngitt på Kirkens Bymisjon sine nettsider.
 • Sponsor kan bruke avtalen med Kirkens Bymisjon i egen profilering, og har rett til å kalle seg Bronse:engel.

SØLV:ENGEL

Ytelser fra Kirkens Bymisjon:

 • Sponsor får en innrammet håndkolorert plakett.
 • Sponsor blir navngitt på Kirkens Bymisjon sine nettsider.
 • Sponsor kan bruke avtalen med Kirkens Bymisjon i egen profilering, og har rett til å kalle seg Sølv:engel.
 • Sponsor får nyhetsbrev om Kirkens Bymisjon sitt arbeid på bakgrunn av støtten.

GULL:ENGEL

Ytelser fra Kirkens Bymisjon

 • Sponsor får en innrammet håndkolorert plakett.
 • Sponsor får logoeksponering på Kirkens Bymisjon sine nettsider.
 • Sponsor kan bruke avtalen med Kirkens Bymisjon i egen profilering, og har rett til å kalle seg Gull:engel.
 • Sponsor får nyhetsbrev om Kirkens Bymisjon sitt arbeid på bakgrunn av støtten.
 • Sponsor mottar tilbud om invitasjoner til arrangementer i regi av Kirkens Bymisjon.

DIAMANT:ENGEL

Ytelser fra Kirkens Bymisjon

 • Sponsor får en innrammet håndkolorert plakett.
 • Sponsor får logoeksponering på Kirkens Bymisjon sine nettsider. Sponsor kan bruke avtalen med Kirkens Bymisjon i egen profilering, og har rett til å kalle seg Diamant:engel.
 • Sponsor får eget nyhetsbrev om sitt sosiale engasjement gjennom avtalen. Dette står sponsor selv fritt til å distribuere til kunder og ansatte. Sponsor mottar tilbud om invitasjoner til arrangementer i regi av Kirkens Bymisjon.
 • Sponsoratet vil bli omtalt på Kirkens Bymisjon sine nettsider og sosiale medier.
 • Kirkens Bymisjon kan stille opp som foredragholder for bedriften. Aktuelle temaer er; verdibasert ledelse, sosialt entreprenørskap, sosiosponsing, etikk og kundeopplevd godhet.
 • Kirkens Bymisjon kan legge til rette for bedriftsfrivillighet for sponsor i eksisterende virksomheter eller ved frittstående arrangementer.

 

Hva er sosialt entreprenørskap?

Sosialt entreprenørskap handler om å bruke virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse problemer som er knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold på Haugalandet.

Er dette noe for din bedrift? Ta kontakt med vår næringslivsansvarlig, Helene Skeie Østhus.

helene.osthus@bymisjon.net
47472557