Fakta om papirløse migranter

Rapport:
Kirkens Bymisjon gjorde i 2008 en undersøkelse av forholdene for papirløse migranter i Norge og utlandet. Arbeidet resulterte i rapporten «Papirløse migranter». Last ned rapporten her.

Hvem er papirløs?
Papirløse migranter er personer som befinner seg i Norge uten oppholdstillatelse og benevnes iblant som irregulære migranter eller illegale innvandrere. Papirløse migranter omfatter de mennesker som har fått avslag på tidigere asylsøknad men som forsetter å bli i Norge og de mennesker som befinner seg utenfor asylprosessen, dvs. de personer som ikke har søkt asyl eller aldri har vært registrert av norske myndigheter. (Les mer her).

Hvor mange er uten oppholdstillatelse i Norge?
Ettersom papirløse er en gruppe mennesker som ikke er registrert noen steder er det umulig å gi et eksakt tall på hvor mange som bor i Norge i dag. Den eneste tallet som finns er antall mennesker som etter asylprosessen ikke retter seg etter asylavslaget. I tillegg til dette tallet kommer alle de som aldri har søkt asyl og de barn som blir født i Norge med papirløse foreldre. Statistisk Sentralbyrå har estimert at det bor 18 000 papirløse i landet i dag.

Er det ulovlig å gi helsehjelp til papirløse?
Nei! Å tilby eller gi helsehjelp til en person som befinner seg i Norge uten oppholdstillatelse er ikke ulovlig. Det er ikke ulovlig for et sykehus å ta imot en pasient. Det er heller ikke ulovlig å gi helsehjelp til pasienten utover det han formelt har rett på. Helsesenteret som drives av Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors tar ikke betalt av pasientene og de frivillige helsearbeiderne jobber gratis. Helsepersonell skal jobbe etter deres etiske retningslinjer til det beste for pasienten. Helsepersonell har taushetsplikt og den gjelder også her. Det er derimot ulovlig å nekte å gi øyeblikkelig eller nødvendig helsehjelp til en trengende pasient og å angi en pasient til myndighetene.

Les også

Norsk Råkk spilte på fest i børsparken

Nabolagsfest for tiende året

- I år fyller festen her i Børsparken 10 år. Så det blir bursdagskake! forteller leder for Møtestedet Kari Gran til jubel fra langbordene.

Vi trenger frivillige til viktig innsats på Oslo S

Det er ikke alle som skal rekke et tog, shoppe eller drikke kaffe på Oslo S. Også mange mennesker som opplever større og mindre livskriser søker hit. Disse menneskene ønsker Kirkens Bymisjon å være tilstede for, men vi trenger frivillige for å klare det.