Følger tett opp sårbare grupper

Kirkens Bymisjon jobber nå på nye måter i en tid der mange fysiske møteplasser stenger. — Vår første prioritet er å være med på dugnaden i Norge, og å redde liv og helse, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal.

PÅ JOBB: Kokken Arne i Bodø deler ut matpakker til de som trenger det. Helsepersonell i Kirkens Bymisjon er på jobb, og opprettholder strenge smittetiltak.

Helsepersonell holder Kirkens Bymisjons sykehjem og behandlingsinstitusjoner i gang – med nødvendige smitteverntiltak.

I Bodø står kokken Arne klar med deilige matpakker. Alle som trenger det kan få – til å ta med seg. Selv om Kirkens Bymisjons kafé holder stengt, for å ikke risikere unødig smitte fra Covid-19-viruset, kan nødvendige behov ivaretas på alternative måter. Slik er det også for Kirkens Bymisjons virksomheter andre steder i landet.

Vår viktigste prioritet nå er å holde alle institusjoner der folk ikke har andre steder å dra smittefrie.Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon

— Vår viktigste prioritet nå er å holde alle institusjoner der folk ikke har andre steder å dra smittefrie, og å sikre at de som trenger det blir fulgt opp, sier Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

— Vi opprettholder også behandling på institusjoner der folk ikke har noe annet sted å reise hjem til. Og vi følger opp sårbare grupper i lavterskelarbeidet vårt, bare uten å invitere til fysiske fellesskap.

Liv og helse er viktigst

Mange av gruppene som Kirkens Bymisjon jobber med, befinner seg i risikogrupper som kan være ekstra sårbare for Covid-19-viruset. Det er derfor helt sentralt at smittevern står først i alle beslutninger.

— Vi har fokus på å demme opp for livssituasjoner og psykiske plager på et mest mulig lavterskelnivå. Det er viktig for å ikke forskyve eller eskalere sykdomsbilder. Men det går ikke på bekostning av å samle folk og risikere smitte.

Der fysiske møteplasser stenges, rigger Kirkens Bymisjon seg for andre løsninger.

— Det er oppsøkende virksomhet på alle flater. Alt fra oppsøkende ute i byen, til å fylle det store behovet det er for digital kontakt. Det er mye telefonering og digital oppsøking for tida, forteller Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

Kjører ut nødproviant og deler ut brukerutstyr

I tillegg deler Kirkens Bymisjon i mange byer og steder ut matpakker til å ta med seg, slik som kokken Arne gjør i Bodø. Flere steder kjører ansatte også ut nødproviant til de som trenger det. Prekære behov som mat og overnatting prioriteres høyt.

Enkelte akuttovernattinger holdes også fortsatt åpne, samtidig som fattige tilreisende uten opphold og andre rettigheter i Norge får tilbud om å dra hjem om de ønsker det. Her er det myndighetene som tilbyr retur, og Kirkens Bymisjon bistår. Det deles også ut rent brukerutstyr for rusavhengige, noe som er ekstra viktig i denne tiden.

I Oslo, der Kirkens Bymisjon driver fire sykehjem, holder beboerne seg inne. Det er blitt innført strenge smitteverntiltak, blant annet ved strenge restriksjoner på besøk.

HYGGE INNENDØRS: På Bekkelagshjemmet, ett av Kirkens Bymisjons sykehjem i Oslo, er det innført strenge restriksjoner for besøk. Inne på hjemmet er det likevel høy hyggefaktor, med yatzy og god mat.

Omdisponerer de ansatte

Innenfor går livet likevel sin gang. Humøret holdes oppe med blant annet yatzy, quiz, ekstra gode måltider og ansatte som er innstilt på å gjøre livet så godt som mulig for beboerne i denne tiden.

Det er mye telefonering og digital oppsøking for tida.Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon

I resten av organisasjonen arbeides det nå med beredskap i tilfelle helsepersonell og andre ansatte blir syke. Kirkens Bymisjon jobber nå for å omdisponere ansatte fra andre arbeidsoppgaver ved behov.

Når det gjelder Kirkens Bymisjons mange frivillige, følger organisasjonen råd fra myndighetene om å ikke utsette frivillige for unødvendig smittefare. Generalsekretær Firing Hvambsal forteller at bruken av frivillige derfor er redusert til et minimum.

— Det handler både om at vi nå skal redusere smitte ved å unngå å samle folk i grupper. Det er også flere sårbare blant de frivillige, blant annet mange eldre som er pensjonister. I tillegg har vi flere profesjonsgrupper som trengs i helsevesenet, enten ved at de blir rekruttert inn der, eller ved at de blir bedt om å øke arbeidsmengden i jobbene sine. Unntaket er for de som blant annet kjører ut mat, og her sørger vi for at det blir tatt nødvendige forhåndsregler.