Hva er FRI-arbeidet i Drammen?

FRI tilbyr bolig, arbeid og et rusfritt nettverk til mennesker som løslates fra fengsel eller som har behov for ettervern etter rusbehandling.

FRI retter seg mot gjengangerkriminelle og rusavhengige som ønsker å bryte med sitt gamle liv og ta tilbake en fullverdig plass i samfunnet. FRI tar imot innsatte etter løslatelse og mennesker som kommer fra institusjon etter rusbehandling – som selv ønsker en endring i eget liv

FRI er et samarbeid mellom mennesker med soningsbakgrunn og fagpersoner, noe som bidrar til en unik mulighet for: «Fag og erfaring på samme lag».

FRI tilbyr bolig, arbeid og et rusfritt nettverk – en helhetlig og døgnkontinuerlig oppfølging som ivaretar hele menneskets utfordringer.
Resultater viser at 80% av deltakerne klarer seg og kommer i ordinært arbeid, i bolig og med et nytt nettverk.

FRI`s boligformer:
– Treningsbolig: Et bofellesskap for inntil tre beboere med døgnoppfølging. Boligen er lokalisert sentralt i Drammen. Deltaker i bofellesskap forplikter seg til å følge husreglene og delta i veiledning.
– Pilotbolig: Fremleies til deltaker av Kirkens Bymisjon Drammen. Veiledere tilknyttet FRI har tett oppfølging i bolig. Ved utflytting av pilotbolig er FRI behjelpelig med søknad om startlån.

Arbeid, utdanning og/eller arbeidstrening:
FRI har en overordnet målsetting om at flest mulig skal over i ordinært arbeid. Kirkens Bymisjon Drammen har et eget aktivitets, – arbeidstreningstilbud for de med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet. Vi samarbeider nært med både NAV og ulike bedrifter i nærområdet – både med muligheter for praksis og ordinært arbeid. Det er krav om sysselsetting på dagtid, det kan være arbeid, kurs, skole og/eller arbeidstrening – gjerne i kombinasjon med behandling.

Nettverk:
FRI har et rusfritt nettverk bestående av over 200 medlemmer. I nettverket arrangeres det over 250 aktiviteter gjennom året. Aktivitetene gjennomføres på kvelder, i helger og i ferier – alle tidspunkter hvor den enkelte er ekstra utsatt for tilbakefall.
Kirkens Bymisjon Drammen har ski-, sykkel- og løpegrupper, i tillegg til ukentlige fotballtreninger og ulike aktiviteter som bla.: kino, bowling og turer.
I nettverksbyggingen bidrar frivillige, ansatte og støttespillere. FRI har et nært og godt samarbeid med næringslivet, lag og foreninger i området.
Nettverksbyggingen har fokus på opplevelser og fellesskap uten rus og kriminalitet.

 FRI har også disse tilbudene tilknyttet sitt arbeid:

  • Barn av innsatte
  • Følgetjenesten

Kontaktinformasjon:

Anders Steen – avdelingsleder.
Tlf: 322 77 210/948 07 902
Mail: Post@skbd.no
Mail: Anders.steen@skbd.no

Besøksadresse:
Rådhusgata 35,
3015 Drammen

Postadresse:
Postboks 1000, Bragernes
3001 Drammen

Les også

Her skaper de både jobb og gaver med mening

Kasserte vinflasker blir til vaser, vannkarafler og lysholdere. I et gammelt industrilokale i Haugesund har tidligere rusavhengige startet gründervirksomhet med suksess.

Et møte med Daniel, en svært aktiv mann i Kirkens Bymisjon

Samfunnet vårt består av mennesker som deltar på forskjellig vis. Enkelte er med på mye og andre på mindre. Sånn er det selvsagt også her i Kirkens Bymisjon i Kristiansand. En av dem som er med på svært mye er Daniel.