Inkludering på Stovner

Prosjekt Inkludering - et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon Oslo og felles introduksjonsprogram i Groruddalen.

Om prosjektet

Prosjekt Inkludering er forankret på Stovner frivilligsentral, Kirkens Bymisjon Oslo. Prosjektet startet opp 1.okt 2016 og er tredelt:

  1. Et samarbeid med felles introduksjonsprogram i Groruddalen (FIG) om språkpraksis for deltagere i introduksjonsprogrammet i Kirkens Bymisjon sine virksomheter, samt
  2. dra nytte av Kirkens Bymisjons kontaktnett i næringslivet med tanke på arbeidspraksis for deltagere i introduksjonsprogrammet, og
  3. utløse frivillighet og kanalisere frivillig engasjement ved å arrangere kollektive inkluderende aktiviteter (ved hjelp av frivillige) for nybosatte i bydelene.

Bakgrunn

I løpet av 2016 og årene fremover skal et stort antall mennesker med flyktningebakgrunn bosettes i Oslo. Mennesker som flykter fra krig, samfunnsoppløsning og nød har opplevd store tap. Mange har mistet trygghet, hus og hjem og nære relasjoner. Sosialt nettverk i det nye landet blir viktig. I Oslo har introduksjonsprogrammet og bydelene ansvar for bolig, arbeid og utdanning, mens sosiale relasjoner ofte er avhengige av innsats fra lokalsamfunn, enkeltmennesker og frivillige organisasjoner.

Det er bakgrunnen for Prosjekt Inkludering som Kirkens Bymisjon starter i Oslo i nært samarbeid med felles introduksjonsprogram i Groruddalens fire bydeler; Bjerke, Stovner, Alna og Grorud.  

Visjon, verdier og fokus

Prosjekt Inkludering ønsker å være en brobygger mellom felles introduksjonsprogram og det sosiale, uformelle livet.

Prosjekt Inkludering bygger på Kirkens Bymisjon sine verdier verdighet, fellesskap, rettferdighet, solidaritet, barmhjertighet og håp og tro. Vår visjon er at menneskene i byen skal erfare respekt, rettferdig og omsorg.

Prosjektet vil fokusere på ressurser og muligheter og ønsker at deltagerne skal finne tilbake til egne ressurser, drømmer og håp.

Les også

Bilde av en ung jente som tenner lys på lysgloben i domkirken på kveldstid. Bilde

Vil du bidra i Nattåpen kirke i Oslo?

Kan du være en tålmodig og tydelig vert for et stille kirkerom midt i Oslo sentrum? Da trenger vi deg!

Beborere og ansatte i Kirkens Bymisjon under tildelingen av seniorprisen

Oslo kommunes seniorpris til «Dette er mitt liv»

Prosjektet «Dette er mitt liv» er tildelt Årets seniorpris fra Oslo kommune, for beste aldersvennlige tiltak i 2017. Prosjektet sørger for at ungdom og eldre møtes over tid og samarbeider om en minnebok fra den eldres liv.