Inkludering på Stovner

Prosjekt Inkludering - et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon Oslo og felles introduksjonsprogram i Groruddalen.

Om prosjektet

Prosjekt Inkludering er forankret på Stovner frivilligsentral, Kirkens Bymisjon Oslo. Prosjektet startet opp 1.okt 2016 og er tredelt:

  1. Et samarbeid med felles introduksjonsprogram i Groruddalen (FIG) om språkpraksis for deltagere i introduksjonsprogrammet i Kirkens Bymisjon sine virksomheter, samt
  2. dra nytte av Kirkens Bymisjons kontaktnett i næringslivet med tanke på arbeidspraksis for deltagere i introduksjonsprogrammet, og
  3. utløse frivillighet og kanalisere frivillig engasjement ved å arrangere kollektive inkluderende aktiviteter (ved hjelp av frivillige) for nybosatte i bydelene.

Bakgrunn

I løpet av 2016 og årene fremover skal et stort antall mennesker med flyktningebakgrunn bosettes i Oslo. Mennesker som flykter fra krig, samfunnsoppløsning og nød har opplevd store tap. Mange har mistet trygghet, hus og hjem og nære relasjoner. Sosialt nettverk i det nye landet blir viktig. I Oslo har introduksjonsprogrammet og bydelene ansvar for bolig, arbeid og utdanning, mens sosiale relasjoner ofte er avhengige av innsats fra lokalsamfunn, enkeltmennesker og frivillige organisasjoner.

Det er bakgrunnen for Prosjekt Inkludering som Kirkens Bymisjon starter i Oslo i nært samarbeid med felles introduksjonsprogram i Groruddalens fire bydeler; Bjerke, Stovner, Alna og Grorud.  

Visjon, verdier og fokus

Prosjekt Inkludering ønsker å være en brobygger mellom felles introduksjonsprogram og det sosiale, uformelle livet.

Prosjekt Inkludering bygger på Kirkens Bymisjon sine verdier verdighet, fellesskap, rettferdighet, solidaritet, barmhjertighet og håp og tro. Vår visjon er at menneskene i byen skal erfare respekt, rettferdig og omsorg.

Prosjektet vil fokusere på ressurser og muligheter og ønsker at deltagerne skal finne tilbake til egne ressurser, drømmer og håp.

Les også

Kirkens Bymisjon ser etter unge, engasjerte mennesker mellom 18 og 30 år. Planlegge og gjennomføre ferieaktiviteter for barnefamilier!

Vil du være med å lage drømmeferie for barnefamilier?

Kirkens Bymisjon trenger deg som er mellom 18 og 30 år, som vil være med å planlegge og gjennomføre ferieaktiviteter for barnefamilier i sommerferien. Vi dekker alle kostnadene dine, og garanterer deg verdifull erfaring og masse moro!

Unge frivillige på Stivner kaster ball på plenen.

«Familieferie på Stovner» fikk 2 mill. kroner – og fortsetter

Nå kan prosjektet Familieferie på Stovner fortsette i lang tid! Prosjektet har nettopp mottatt 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen. Prosjektet utvikler ferie- og fritidstilbud til familier som ikke tidligere har hatt denne typen erfaringer. Tiltakene blir organisert av unge frivillige.