Kultursenter på Ammerudhjemmet

Ammerud Kultursenter er inndelt i tre hovedområder, kafé/kjøkken, frivillig arbeid og kultur- og nærmiljøarbeid.

Kulturleder

Kulturleder har ansvar for planlegging og koordinering av kulturaktiviteter. Det utarbeides halvårlige program. Det arrangeres åpne kulturaktiviteter flere dager i uken for å skape en møteplass mellom mennesker i drabantbyen og sykehjemmets beboere.

Kulturaktivitetene finansieres med innsamlede midler. Bydel Grorud bidrar årlig med tilskudd på kr. 100.000,- til nærmiljøarbeidet. Kultursenteret fører eget regnskap, som er skilt fra sykehjemsdriften.

Frivilligleder

Frivilligleder skal kartlegge behovet, rekruttere og følge opp de frivillige.

Ammerudhjemmet har et hovedkjøkken som betjener hele sykehjemmet samt eksterne kunder. Kjøkkenet er organisert under Kultursenteret og driver også Café 19, som både er kantine for ansatte og kafé for beboere, brukere og gjester.

Kjøkkensjef

Kultursenteret har flere lokaler til utleie. Ta kontakt med Kjøkkensjef for nærmere informasjon.

Trening i terapibasseng!

Basseng

Kultursenteret har også et oppvarmet treningsbasseng som leies ut etter skriftlig avtale. Ta kontakt med Administrasjonskonsulent for nærmere informasjon.

Les også

Norsk Råkk spilte på fest i børsparken

Nabolagsfest for tiende året

- I år fyller festen her i Børsparken 10 år. Så det blir bursdagskake! forteller leder for Møtestedet Kari Gran til jubel fra langbordene.

Vi trenger frivillige til viktig innsats på Oslo S

Det er ikke alle som skal rekke et tog, shoppe eller drikke kaffe på Oslo S. Også mange mennesker som opplever større og mindre livskriser søker hit. Disse menneskene ønsker Kirkens Bymisjon å være tilstede for, men vi trenger frivillige for å klare det.