Nabosamarbeidet i Bjørvika

Elleve bedrifter deltar på det unike Nabosamarbeidet i Bjørvika-området. Vi inviterer nå flere bedrifter i og rundt den nye bydelen til å være med å skape en forskjell!

Moderne arbeidstakere stiller større krav til arbeidsgiver. Hvordan deltar jeg i den større samfunns-sammenhengen?

Kirkens Bymisjon bidrar til å skape et bedre samfunn. Det å samarbeide med Kirkens Bymisjon griper inn i visjonen vår, og gir oss den dimensjonen i arbeidet som arbeidstakerne etterspør. Samarbeidet er både strategisk og praktisk.

Signe Horn, direktør Rom Eiendom i NSB-konsernet

En kontrastfylt bydel
Bydelen, med Operaen og barcode-bygningene som flaggskip, har et næringsliv som gjør den tung på både kompetanse, kapital og muligheter. Men bydelen er også preget av store sosiale utfordringer som rus, fattigdom og arbeidsledighet.

Vårdugnad i Bjørvika. En viktig del av nabosamarbeidet.

Tilbud og tiltak for vanskeligstilte
Kirkens Bymisjon er tilstede med flere tilbud og tiltak for vanskeligstilte mennesker i området. Bedriftene som er med i nabosamarbeidet, bidrar med langsiktig støtte til arbeidet, blant annet gjennom økonomiske midler, kompetanseoverføring, tilrettelegging av fasiliteter og tjenester, og frivillig engasjement fra ansatte.

Initiativet er nyskapende i sitt slag, og brukes nå som pilot for tilsvarende nærmiljøsamarbeid i andre byer.

– Nabosamarbeidet er unikt. Når flere bedrifter tenker gode tanker sammen, oppstår innovative ideer som er med å gjøre en forskjell!Hanne Solem, leder for samfunnsansvar i Deloitte

Disse tiltakene får støtte

Dette er en utrolig fin ting, som vi setter stor pris på. Blant annet har mange av medarbeiderne hos oss vært med å arrangere quizkvelder på Kirkens Bymisjons kafé for mennesker i rus- og gatemiljøene. Jeg anbefaler å bli frivillig og være med på aktivitetene hos bymisjonen. I PwC opplever vi også at det er lettere å få gode ansatte når vi viser til dette samarbeidet og mulighetene for å engasjere seg gjennom det.

Ivar Naper,

PwC

Engasjementet er knyttet til følgende virksomhet:
(navn på Bymisjonens tiltak i parentes)

  • Oppsøkende arbeid på Oslo S og området rundt (Sporet)
  • Skaffe rusavhengige arbeid og oppfølging (Lønn som fortjent / Møtestedet)
  • Opplæring, inkludering og nettverk for familier med migrasjonsbakgrunn (PMV)
  • Arbeidstrening kvinner med rus- eller prostitusjonsbakgrunn  (Nadheim / Lønn som fortjent)
  • Ta tak i problemene før de vokser: utsatte barn, unge og familier (Robust)
  • Kurs, aktivitet og oppfølging av familier med innvandrerbakgrunn (Kafé Saba)
  • Hjelp til selvhjelp: rusfrie m/rusbakgrunn (SAFIR)
  • Inkludering og arbeidstrening (Bymisjonssenteret på Tøyen)

 

Ta kontakt dersom du ønsker å bli en del av nabosamarbeidet!

Ragnhild H. Østmo, næringslivsansvarlig
Tlf: 22 36 55 00 / 970 57 905
Mail: Ragnhild.Ostmo@bymisjon.no

 

Les også

Ansatte fra helsesenteret for papirløse driver oppsøkende arbeid i Oslo.

Ny rapport: Grupper faller utenfor helsevesenet i Europa

“Manglende tilgang på universell helsehjelp setter folkehelsen i fare” sier en rapport utarbeidet av humanitære organisasjoner i Europa som ble sluppet i dag. Helsesenteret for papirløse migranter, som er drevet av Kirkens Bymisjon og Røde Kors, har bidratt til rapporten.

Bilde av en ung jente som tenner lys på lysgloben i domkirken på kveldstid. Bilde

Vil du bidra i Nattåpen kirke i Oslo?

Kan du være en tålmodig og tydelig vert for et stille kirkerom midt i Oslo sentrum? Da trenger vi deg!