Nettverksarbeid på sykehjem: «Gjemt, men ikke glemt?»

Med nettverksarbeid ønsker Ammerudhjemmet bo- og kultursenter å bidra til å vitalisere og revitalisere beboernes sosiale nettverk.

Gammel og ung på sykkeltur sammen.

Med nettverksarbeid ønsker Ammerudhjemmet bo- og kultursenter å bidra til å vitalisere og revitalisere beboernes sosiale nettverk.

Bakgrunn og mål:

Erfaringer viser at store deler av nettverket ofte forsvinner gjennom et sykdomsforløp og at dette forsterkes når en person flytter inn på sykehjem. Samtidig uttrykker mange beboere at de savner kontakt med sitt tidligere nettverk.

I 2010 startet derfor Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, som drives av Kirkens Bymisjon, nettverksprosjektet «Gjemt, men ikke glemt?», med støtte fra ExtraStiftelsen.

Målet med prosjektet var, gjennom systematisk arbeid, å legge til rette for at beboere kan opprettholde kontakt med det sosiale livet de tidligere har vært en del av.

Prosjektperioden var fire år og videreføres nå som en del av det daglige arbeidet ved Ammerudhjemmet. Nettverksprosjektet fikk i 2013 Oslo Kommunes Seniorpris for beste tiltak for å gjøre sykehjemmet til beboernes hjem.

Erfaringsbasert veileder i nettverksarbeid på sykehjem:

Kjøp vår erfaringsbaserte veileder.

Kjøp vår erfaringsbaserte veileder.

Vi har benyttet ulike metoder i nettverksarbeidet, og erfaringene har vært gode. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet en erfaringsbasert veileder. Heftet gir konkrete innspill på hvorfor og hvordan man kan starte dette spennende utviklingsarbeidet – med de ressursene og erfaringene man har lokalt på de ulike stedene.

Veilederen har følgende innhold:
• Hva er nettverksarbeid?
• Nettverksarbeid for den enkelte beboer.
• Hvordan kartlegge og mobilisere nettverket – metoder?
• Hvorfor kommer så få på besøk til beboere på sykehjem / hvordan identifisere og jobbe systematisk med dette?
• Nettverksarbeid integrert i den daglige driften.
• Nettverksarbeid for alle?
• Utvikling av frivilliglederrollen – om å vitalisere, revitalisere og bygge nye nettverk med frivillige.
• Nettverksarbeid – et mulig perspektiv på alle sykehjem?
• Det åpne sykehjem – en ideell modell for nettverksbygging.

Omtale og spredning av nettverksarbeid på sykehjem:

I og med at veilederen er tatt inn som pensum i den statlige landsomfattende satsningen “Aktiv omsorg”, hvor vi også har hatt undervisning, tror vi nettverksperspektivet vil kunne få en bredere plass i sykehjemmene i de kommende årene.

Nettverksprosjektet omtales også i Stortingsmelding 29 “Morgendagens omsorg”, som et innovativt og fremtidsrettet prosjekt (kapittel 4 – Samfunnets omsorgsressurser, s. 69). Nettverksarbeid kobles her også mot blant annet frivillighet, nærmiljøarbeid og lokalsamfunn, noe som harmonerer med hvordan Kirkens Bymisjon tenker om dette.

For årene 2015 og 2016 har vi fått innvilget midler fra Extrastiftelsen til å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet.

 

Les også

Norsk Råkk spilte på fest i børsparken

Nabolagsfest for tiende året

- I år fyller festen her i Børsparken 10 år. Så det blir bursdagskake! forteller leder for Møtestedet Kari Gran til jubel fra langbordene.

Vi trenger frivillige til viktig innsats på Oslo S

Det er ikke alle som skal rekke et tog, shoppe eller drikke kaffe på Oslo S. Også mange mennesker som opplever større og mindre livskriser søker hit. Disse menneskene ønsker Kirkens Bymisjon å være tilstede for, men vi trenger frivillige for å klare det.