Operaen syr på dugnad for Kirkens Bymisjon

Om noen dager er de permitterte. Ansatte på Den Norske Opera & Ballett bruker sine siste arbeidsdager på å sy smittevernfrakker på hjemmekontor.

TEKST: Vilde Blix Huseby    FOTO: Torstein Ihle

Operahuset i Oslo er forlatt. Etter at regjeringen den 12. mars erklærte at de igangsetter de strengeste tiltakene i Norge i fredstid, har knapt noen fått lov til å entre bygget. Alt står slik de forlot det — med ett unntak:

I systuen står fire ansatte og klipper stoffer. De er lett synlige gjennom vinduet i første etasje, men ingen andre får komme inn. Vi må kommunisere og ta bilder gjennom vinduet.

Syr smittevernfrakker for Kirkens Bymisjon

Mandag kom permitteringsvarselet for de ansatte ved Den Norske Opera & Ballett i Oslo. Fra 14. april blir 598 ansatte permitterte. I mellomtiden syr noen av dem smittevernfrakker for Kirkens Bymisjon.

Det var en ansatt i Kirkens Bymisjon som tidligere har jobbet ved Den Norske Opera & Ballett som fikk ideen om å kontakte Operaen for å høre om de kunne bidra i en krevende situasjon. Kirkens Bymisjon driver fire sykehjem i Oslo, og hadde akutt behov for ekstra smittevernsutstyr.

Vi tenkte at dette her var noe som vi burde gjøre for å bidra.Benjamin Dørum, produksjonssjef

Produksjonssjef Benjamin Dørum sier at det var lett å si ja da de fikk henvendelsen:

— Kirkens Bymisjon er jo en ideell organisasjon, som har begrenset med ressurser. Og vi har en arbeidskapasitet, selv om vi ikke kan være fysisk tilstede på vår egen jobb. Vi tenkte at dette her var noe som vi burde gjøre for å bidra.

STOFFER I MANGE FARGER: Vanligvis blir smitteverndrakter sydd i gul farge. På grunn av mangel på stoffer,  sys frakkene nå i mange farger. Restehaugen på bordet foran Guro Michaelsen viser noen av fargene som er brukt.

Dørum sier at det har vært fint å se den entusiasmen som har vært internt for å få til dette prosjektet:

—  Det er jo ikke dette vi driver med til daglig. Men det har vært veldig entusiasme blant alle på jobb. Det gjør at man føler et samhold selv om man ikke kan møtes via annet enn en skjerm.

Kjører ut ferdig klippet stoff

Stoffene blir fraktet ut av sjåførene Morten Hammerø Kolstad og Petter Sønsteby, som leverer til kolleger som sitter med symaskinen på hjemmekontor.

Maya Torres får stoffpakken levert gjennom vinduet.

— Her kommer han! Takk skal du ha, Petter, sier Torres, som har eget systudio i et bygg i førsteetasje på Majorstua.

STOFF LEVERT HJEM: Maya Torres jobber på Den Norske Opera og Ballett som modist, og har også eget systudio på Majorstua. Her får hun ferdig klippet stoff til smittevernfrakker gjennom vinduet.

Sønsteby har mange stopp på ruten. Neste stopp er Torshov, der modist Gunn Rosnes skal ha både stoffer og symaskin levert.

— Jeg har tre symaskiner her hjemme, men ingen av de er særlig gode, så det er fint å få en fra jobben levert hjem, sier hun.

Hun ser begeistret på fargen på stoffene til frakkene som hun har fått levert. «Rødt! Det passer meg godt!» utbryter hun.

— Har du sydd smittevernfrakker før?

— Nei, aldri. Men jeg har jo fått en bruksanvisning, så jeg regner med at det skal gå greit, sier hun.

SYMASKIN OG STOFF: Gunn Rosnes har jobbet på Den Norske Opera og Ballett i tolv år. Nå får hun stoff og symaskin levert hjem til seg på hjemmekontor.

Begrenset med tilgang på stoff

De ansatte på Operaen gjør generelt mye de ikke har gjort før i disse dager. Hele prosjektet med å sy smittevernfrakker for Kirkens Bymisjon kan regnes som et pilotprosjekt, sier produksjonssjef Benjamin Dørum.

Den store utfordringen nå er at det er i ferd med å ta slutt på materialene.Benjamin Dørum, produksjonssjef

De har aldri jobbet med produksjon uten å være på arbeidsplassen sin før. Nå må de tenke innkjøp og arbeidsoppgaver på en ny måte. De siste ukene har de delvis jobbet med produksjoner til våren, høstens og neste vårs forestillinger som før. Men det har vært mer klønete og begrenset å gjennomføre på hjemmekontor.

— Den store utfordringen nå er at det er i ferd med å ta slutt på materialene. Det er bekymringsfullt. Det blir mer og mer fraktproblemer. Og andre land som ønsker materialer. Vi er ikke det eneste landet som trenger stoff og smittevernutstyr nå, sier produksjonssjefen.

HJEMMEKONTOR: Modist og ansatt på Operaen, Gunn Rosnes, pakker opp stoffene til smittevernfrakker som hun akkurat har fått overlevert på hjemmekontor.

Det er også derfor modist og ansatt ved Operaen, Gunn Rosnes, har fått rødt stoff til å sy smittevernfrakker av. Vanligvis sys frakkene i fargen gult, som mange vil gjenkjenne fra bilder fra sykehus verden over nå. Men med mangel på stoffer får Kirkens Bymisjon nå smittevernfrakker sydd i alle regnbuens farger.

— Vi kunne jo ikke velge og vrake i farger akkurat nå. Vi har fått beskjed om at det viktigste er at stoffet skulle være tettvevd og kunne vaskes på 90 grader. Og at det skal sys i passform, slik at skal passe til dem som skal bruke det, sier produksjonssjef Dørum.

Første gang de syr smittevernfrakk

Det kan bli litt stusslig å sitte på hjemmekontor i flere uker. Kollegene Torres og Rosnes tar derfor grep, og jobber i dag sammen i studioet til Torres. Her finnes det allerede godt utstyr til både sying og stryking, og det er enkelt å holde god avstand.

— Skal vi se her: Vi begynner med skuldersøm, sier Torres som har sett på oppskriften de har fått overlevert før Rosnes kommer.

HJEMMEKONTOR SAMMEN: Maya Torres og Gunn Rosnes er kolleger ved Operaen til vanlig. I dag har de hjemmekontor i studioet til Torres på Majorstua, der de syr smittevernfrakker for første gang.

Tilsammen har de fått overlevert stoff til å sy 19 frakker, i rødt og lilla. Den første frakken tar alltid litt lenger å sy enn resten, men de kommer raskt godt i gang. To ulike symaskiner er satt opp, klar til å betjene to ulike typer sømmer. Og det er lett å se at de er vant med å jobbe sammen.

— Kan du sjekke hvor den hempen skal være på sidesømmen? spør Torres, mens hun durer i vei på symaskinen.

Fint å jobbe på dugnad

Allerede nå er arbeidsdagene annerledes enn vanlig, og de forbereder seg på at de skal bli enda mer annerledes. Om under to uker er de permitterte.

Inntil videre synes de det er godt å være en del av dugnaden. Det har ikke vært like mye jobb som ellers de siste ukene.

— Jeg kjente det i går, at nå skal det bli gøy å jobbe litt, sier Rosnes.

Og vipps, var de ferdige med første smittevernfrakken! Sammen med Torres viser hun fram den første av tilsammen 400 frakker de ansatte ved Operaen snart skal overlevere Kirkens Bymisjon:

FERDIG SMITTEVERNFRAKK: Maya Torres (foran) og Gunn Rosnes viser fram den første av i alt 19 smittevernfrakker de to skal sy for Kirkens Bymisjon. Tilsammen syr de ansatte ved Operaen 400 frakker for organisasjonen.

Avdelingsdirektør for Aldring, bo og nærmiljø i Kirkens Bymisjon Oslo, Mette Gro Iversen, sier hun er veldig takknemlig for innsatsen som Den Norske Opera & Ballett nå legger ned:

— Ikke bare trenger vi smittefrakkene på sykehjemmene. Det er også en flott oppmuntring for oss i en ellers svært krevende tid, sier hun.