Hjelper hverandre på tvers av generasjoner

Milien (20) flyktet til Norge, helt alene. Eva (71) er pensjonist­, og kommer ofte til seniorsentere­t. Gjennom Kirkens Bymisjons prosjekt får de glede av hverandre.

Tekst: Vilde Blix Huseby   Foto: Torstein Ihle

Dette er virkelig vinn-vinn, sier pensjonisten Eva om prosjektet.

Det er lenge siden 71-åringen selv hadde lekser. Nå sitter hun likevel fordypet i leksebøker hver uke.

Sammen med ti andre pensjonister møter Eva opp på seniorsenteret hver onsdag. Her hjelper de ungdom med å bli bedre i fag som matte og norsk.

På søndager snus rollene.

– Da er det vi som hjelper de eldre. Vi lager mat, dekker bordet og går rundt og snakker med dem. Det er hyggelig, forteller Milien.

Hun synes det er fint at det ikke bare er de eldre som hjelper dem, men at de også får gi noe tilbake. Og ikke minst – at enda flere skal få glede av prosjektet ved hjelp av midler fra årets TV-aksjon.

 

Lærer seg norsk

Selv flyktet hun fra Eritrea som 15-åring, og kom til Norge alene for tre år siden. 20-åringen står uten familie som kan støtte henne inn i voksenlivet.

Prosjektet gir henne fellesskap og mulighet til å lære norsk. Spesielt det siste er viktig for Milien. Hun har alltid likt å jobbe med mennesker, og er i ferd med å utdanne seg som helsefagarbeider.

– Og skal man jobbe med mennesker, er kommunikasjon det viktigste. Hvis du ikke kan språket, er det lett å misforstå, forklarer hun.

Både de unge og eldre setter pris på å bli kjent.

– Jeg har fått høre mye om hvordan det var i Norge etter 2. verdenskrig, og da dere fant olje på 60-tallet, smiler Milien.

Leksehjelper Eva forteller at hun har stor glede av prosjektet. Hun liker å få bidra til integrering og å bruke erfaringen sin, to år etter hun ble pensjonist.

– Det er nok mange eldre som har ressurser de vil bruke på en meningsfull måte, sier 71-åringen.

Både de unge og eldre setter pris på å bli kjent, og lære av hverandre.

Vil bli barnevernspedagog

For Milien har møtene gitt resultater. Fagene hun tar på videregående oppleves ikke lenger like vanskelige. Attest og referanse herfra har gitt jobb på restaurant.

Målet for framtiden er satt for lengst:

– Jeg skal bli barnevernspedagog! sier 20-åringen.

Milien sier at hun ikke tenker så mye på hva hun ikke har, og hva hun har mistet. Hun fokuserer heller på de mulighetene hun har nå. I tillegg er hun veldig glad for at leksehjelpen er gratis.

– Her får jeg den hjelpen jeg trenger. Det hjelper på motivasjonen for at jeg skal få den utdanningen jeg trenger.

 

Spres med TV-aksjonen

Nye møter med TV-aksjonen

Med midlene fra TV-aksjonen skal Kirkens Bymisjon skape møter der innvandrere kan ta del i fellesskapet og få være en ressurs i sitt eget nærmiljø.

Dette skal vi gjøre ved å organisere møter på tvers av generasjoner, og møter mellom norske frivillige og innvandrere som har vært kort eller lang tid i Norge.

Målet er å bli kjent, få et utvidet nettverk, gjøre ting sammen, praktisere norsk og forstå de norske samfunnskodene.

Med TV-aksjonen i NRK kan vi skape møter på tvers av generasjoner og kulturer.

Prosjektet hun og Eva deltar på, er et pilotprosjekt. Her har enslige mindreårige asylsøkere blitt koblet med pensjonister på seniorsenter.

Etter TV-aksjonen vil Kirkens Bymisjon la flere få glede av generasjonsmøtene. Flere aktiviteter kan bli trukket inn, og prosjektet kan bli etablert på andre arenaer, som kulturhus, frivillighetssentraler, ungdomsklubber eller skoler.

Både Milien og Eva synes dette høres ut som en god idé.

Noen eldre sitter kanskje hjemme og er ensomme, men har samtidig mye å bidra med. Både unge og eldre kan alle ha nytte av generasjonsmøter, sier Milien.