Regjeringen må bruke mer muskler for å løfte folk ut av fattigdom

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Kirkens Bymisjon er skuffet over innsatsen for dem som sliter mest.

«Fattigdom skal reduseres, særlig den som rammer barnefamilier», står det i regjeringens plattform fra Hurdal. Johannes Heggland er assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon, og skulle gjerne sett mer til det løftet i statsbudsjettet.

– Kirkens Bymisjon forventet et budsjett med solide grep for å løfte folk ut av fattigdom. Vi ser at regjeringen rekker ut en hånd, men vi er skuffet over at de ikke bruker mer muskler. Dessverre fikk vi ikke det vi håpet på; en solid økning i barnetrygd for alle. Dårlig råd går ikke over idét barnet fyller seks år, så her håper vi på en økning for barn opp til 18 år i forhandlingene.

Han forklarer at dersom barnetrygden ikke engang øker i takt med prisstigningen, blir det i realiteten en reduksjon. Da blir ikke resultatet mindre fattigdom, men mindre penger til vinterstøvler og mat på bordet. Det samme gjelder for folk som lever på trygd.

Assisterende generalsekretær Johannes Heggland

– Kirkens Bymisjon jobber med de som har det aller vanskeligst økonomisk. Trygdeytelse må heves til et nivå det går an å leve av. Det ville vært et grep som reduserer fattigdom, men det tar ikke regjeringen i dette budsjettet.

Kirkens Bymisjon gir tommel opp til ungdomsløftet.

– Mange av ungdommene som sliter, lever i fattige familier. Vi vil følge med på hva dette blir, og gjerne bidra. Også gratis eller rimeligere SFO og barnehage får en tommel opp fra oss. Det er svært viktig for deltagelse i samfunnet og videre livsløp.

Heggland lover at Kirkens Bymisjon skal gå nøye gjennom budsjettet og komme med innspill til forhandlingene.

Assisterende generalsekretær Johannes Heggland: 905 53 459
Pressekontakt Ann Hege Skogly: 404 30 909