Russere i Kirkenes føler skam

Sør-Varanger har et rikt og flerkulturelt samfunn hvor alle nasjonaliteter finner sin plass. Slik er det også i Kirkens Bymisjons lokaler. Men Putins angrepskrig i Ukraina setter naturlig nok sitt preg på dette.

Odne Stunes er seksjonsleder på Kirkens Bymisjons møteplass i Kirkenes sentrum like ved grensen til Russland. På kort tid har det blitt en åpen og fin møteplass med kafe, utlånssentral og rom for flere aktiviteter. Her har gjester med både russisk og norsk bakgrunn vært samlet i et godt fellesskap over kaffe, prat og aktiviteter daglig. Noe har endret seg. Krigføringen har nemlig gjort det vanskelig å ha russisk bakgrunn i Kirkenes.

– Flere russiske innbyggere forteller om vanskeligheter, skamfølelse og usikkerhet. De forteller også om rasistiske hendelser. Vi kjenner på en vond spenning i kommunen. Praten som går mellom innbyggerne viser dessverre at Putins handlinger helt ufortjent preger synet på vanlige mennesker som ikke har noe med krigføringen å gjøre, forteller han.

I Kirkenes bor det mange som snakker russisk, men som har bodd hele livet i Norge. Her står gateskiltene på både norsk og russisk. Stunes opplyser at det prøves på en debatt hvor gateskiltene og russiske minnesmerker foreslås fjernet.

– Den type debatt skal brytes ned. Vi skal bygge solidariske samfunn.

Vi skal bygge broer

Adelheid Firing Hvambsal er generalsekretær i Kirkens Bymisjon, og bekrefter at krigen har slike konsekvenser for mange mennesker i hele landet.

– Krigen preger oss alle. Ansatte og frivillige i Kirkens Bymisjon forteller om tilsvarende historier av utestengning og anklager grunnet språk og nasjonalitet. Putin må stå for sine grusomheter. Uskyldige russere skal ikke bli kjent skyldige med ham. Det ødelegger felleskap, og da ødelegger det oss alle.

Generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal

Kirkens Bymisjon jobber med å bygge broer mellom mennesker, blant annet gjennom våre møteplasser. Her blir folk kjent til tross for at de har bakgrunn fra land som ligger i konflikt med hverandre, forteller generalsekretæren.

– Det er krevende, og det tar tid å bygge broer. Dessverre er de raskere å rive. Hvert enkelt menneske fortjener respekt. Vi må se den enkelte for det de er – ikke for hva Putin eller andre maktutøvere gjør.