Søknad om plass ved Nanna-Marie

Familiene søker ikke selv om plass, men gjør det via barneverntjenesten eller sosialtjenesten.

Familier fra Oslo:

Barneverntjenesten i bydelen søker inn via:
Oslo kommune
Barne- og familieetaten
Mottak
Postboks 6727 St.Olavs plass
0130 Oslo.

Familier fra landet for øvrig:

BUF-etat
Lokalt fagteam i regionen

Sosialtjenesten søker direkte til Familiehuset Nanna-Marie.

Det kan søkes om:

  • Utredningsopphold
  • Endringsopphold
  • Akuttopphold
  • Soning

Les også

Norsk Råkk spilte på fest i børsparken

Nabolagsfest for tiende året

- I år fyller festen her i Børsparken 10 år. Så det blir bursdagskake! forteller leder for Møtestedet Kari Gran til jubel fra langbordene.

Sporet trenger frivillige til viktig innsats på Oslo S

Det er ikke alle som skal rekke et tog, shoppe eller drikke kaffe på Oslo S. Også mange mennesker som opplever større og mindre livskriser søker hit. Disse menneskene ønsker Kirkens Bymisjon å være tilstede for, men vi trenger frivillige for å klare det.