Sponsorlauget i Rogaland

Kirkens Bymisjon Rogaland har etablert et sponsorlaug for å legge til rette for et godt samarbeid med næringslivet.

Dette har skjedd i samarbeid med:

  • Ole Ertvaag, HitecVision
  • Odd Torland, Smedvig
  • Svein Strøm, Bavaria
  • Finn Eide, Deloitte
  • Sissel Leire, Kruse Smith
  • Trond Jacobsen, Westco
  • Egil Østenstad, DnB

Det er allerede om lag 25 bedrifter med i sponsorlauget. Sammen gjør vi et løft for andre, for mennesker og menneskeverd og gjennom dette gjør vi regionen vår til en bedre sted for alle. Gjennom et gjensidig og langsiktig samarbeid ønsker vi å tilføre deltakere i sponsorlauget kunnskap og innsikt som skal inspirere og engasjere de ansatte.

Sponsorlauget støtter Kirkens Bymisjon sitt arbeid i Stavanger-regionen som blant annet innbefatter arbeidet til Natteravnene, Gatepresten, Gatejuristen og Ventilene. Sponsorlauget gjør oss i stand til å møte regionens mange utfordringer med gode og effektive tiltak. Behovet er stort, derfor trenger vi flere støttespillere.

Vil du vite mer? Ta kontakt med torstein.plener@bymisjon.net

Klikk her for å se hvem som deltar i Sponsorlauget!