Sponsorlauget i Rogaland

Kirkens Bymisjon jobber for å lindre nød og legge til rette for konstruktive endringer i livene til mennesker som har det vanskelig. Dette krever langsiktig planlegging og forutsigbar økonomi. Vi er derfor takknemlige for å ha samarbeidspartnere som ønsker å vise samfunnsansvar og som ser verdien av et samarbeid over tid.

Kirkens Bymisjon Rogaland har etablert et sponsorlaug for å legge til rette for et godt samarbeid med næringslivet. Det består av bedrifter som sammen gjør et løft for andre, for mennesker og menneskeverd.

Gjennom et gjensidig og langsiktig samarbeid ønsker vi å bidra ved å tilføre deltakerne i sponsorlauget kunnskap og innsikt som skal inspirere og engasjere deres ansatte. Vi tror næringslivet er en av samfunnets viktigste holdningsbærere, og vårt mål er at vi sammen skal bidra til et bærekraftig velferdssamfunn.

Vårt arbeid understøtter FNs bærekraftsmål, noe som bidrar til å sikre strategiske og gode samarbeidsformer. Bedrifter som ønsker å rapportere på bærekraftsmålene kan gjøre dette gjennom et samarbeid med Kirkens Bymisjon.

Da sponsorlauget startet opp i 2012 ble det etablert et Advisory Board som er en viktig ressurs for vårt samarbeid med næringslivet. I dag består Advisory Board av følgende personer:

  • Finn Eide, Haver Advokatfirma
  • Ole Ertvaag/Hilde Sørås Hansen, HitecVision
  • Svein Strøm
  • Heidi Ravndal, Sopra Steria
  • Siri Tjelta, Vår Energi
  • Tone Samuelsen, Wintershall DEA
  • Egil Østenstad, DNB

Vi ser stadig et økende behov for våre tilbud og tiltak, og vi er derfor avhengig av gode og stabile samarbeidspartnere. Sponsorlauget gjør oss i stand til å møte regionens mange utfordringer med gode og bærekraftige tiltak. Det er vi veldig takknemlige for.

Ta kontakt dersom din bedrift er interessert i et samarbeid med oss. Vi kommer gjerne på besøk for en samtale om Kirkens Bymisjons arbeid i Rogaland, og våre verdier og visjoner.

For mer informasjon, ta kontakt med:

 

Karen Wolden

Kommunikasjons- og markedsansvarlig

E-post: karen.wolden@bymisjon.net

Telefon: 994 62 774

Sponsorlauget

Se her hvem som som er en del av vårt sponsorlaug.