Sponsorlauget

Kirkens Bymisjon jobber for å lindre nød og legge til rette for konstruktive endringer i livene til mennesker som har det svært vanskelig. For å få til dette kreves langsiktig planlegging og forutsigbar økonomi, vi er derfor avhengig av økonomisk støtte fra bedrifter som ønsker å vise samfunnsansvar.

Kirkens Bymisjon ønsker partnere i næringslivet med tyngde og integritet og inngår gjerne samarbeid med bedrifter som vil være med på å gjøre byen vår til et bedre sted for alle. Vi har derfor opprettet Sponsorlauget. Sponsorlauget gjør oss i stand til å møte regionens mange utfordringer med gode og effektive tiltak. Behovet er stort, og derfor trenger vi flere samarbeidspartnere. Gjennom et gjensidig og langsiktig samarbeid ønsker vi å tilføre medlemmene i sponsorlauget kunnskap og innsikt som skal inspirere og engasjere de ansatte. Et gjensidig samarbeid rundt samfunnsansvar skaper verdi og entusiasme både hos giver og mottaker, og for samfunnet som helhet.

Ta kontakt dersom din bedrift er interessert i et samarbeid med oss. Vi kommer gjerne på besøk for en samtale om Kirkens Bymisjons arbeid, verdier og visjoner, og vi kan sammen se på hvilke muligheter som foreligger for et givende samarbeid.

Ta kontakt med:
Kari Lian, Næringslivskontakt
Mail: kari.lian@bymisjon.no
Tlf: 900 27 012

Har du og din bedrift lyst til å bidra med et enkeltbeløp for å støtte vårt arbeid blant de som trenger det mest i byen vår? Benytt konto 4202 28 00099.

Les også

Vår Frue åpen kirke i Trondheim, i kveldslys. Bilde

Sjekk programmet for jubileumsuken i Vår Frue åpen kirke

Vår Frue åpen kirke er 10 år. Her er programmet for jubileumsuken i november

Vår Frue åpen kirke i Trondheim, i kveldslys. Bilde

Vår Frue åpen kirke er 10 år

Vår Frue åpen kirke er 10 år. Her er programmet for jubileumsuken.