Styret i Kirkens Bymisjon Oslo 2021/2022

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo er organisert med et styre, en generalsekretær og et representantskap som ledende organer. Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas.

Generalsekretæren ansettes av styret. Generalsekretæren forestår den daglige ledelse og representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

Fakta om styret:

  • Styret består av 9 faste medlemmer og 6 varamedlemmer, som stiller dersom faste medlemmer må melde forfall.
  • 6 medlemmer med 3 varamedlemmer oppnevnes av representantskapet.
  • 3 medlemmer med 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Kirkens Bymisjon Oslo.
  • Styret velger sin leder og nestleder for 1 år av gangen blant sine medlemmer

Styrets sammensetning 2021/2022

Styreleder Geir Isaksen

Nestleder Knut Riksen

Gøril Bjerkan

Petter Skippervold

Margrethe Sunde

Anna Strandenæs

Anne Sophie Gangsøy

Jon Moslet

Håkon Rasmussen

Silje G. Stenvaag

Eilert Chr. Skjelvik Ottesen

Astrid Sandsmark

Geir Mugaas