Styret i Kirkens Bymisjon Oslo 2022

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo er organisert med et styre, en generalsekretær og et representantskap som ledende organer. Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas.

Generalsekretæren ansettes av styret. Generalsekretæren forestår den daglige ledelse og representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

Fakta om styret:

  • Styret består av 9 faste medlemmer og 6 varamedlemmer, som stiller dersom faste medlemmer må melde forfall.
  • 6 medlemmer med 3 varamedlemmer oppnevnes av representantskapet.
  • 3 medlemmer med 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Kirkens Bymisjon Oslo.
  • Styret velger sin leder og nestleder for 1 år av gangen blant sine medlemmer

Styrets sammensetning 2022

Faste medlemmer:

Styreleder Geir Isaksen

Nestleder Knut Riksen

Gøril Bjerkan

Anna Strandenæs

Astrid Sandsmark

Silje G. Stenvaag

Anne Sophie Gangsøy

Håkon Rasmussen

Geir Mugaas

Varamdelemmer:

Henning Høiner

Eilert Chr. Skjelvik Ottesen

Jarle Heia

Ingvild Rønning

Marte Pilskog Ruud

Tilstede på bilde (fra venstre)
Foto: Torstein Ihle

Adelheid Firing Hvambsal (generalsekretær), Anne Sophie Gangsøy, Jarle Heia, Geir Isaksen (styreleder), Knut Riksen (nestleder), Håkon Rasmussen, Henning Høiner, Anna Strandenæs og Gøril Bjerkan