Tannlege på hjul

Wojoud Mejalli bygger om en bobil til en tannklinikk for å komme dit pasientene er.

Tekst: Audun Aagre   Foto: Torstein Ihle

Tannlege på hjul

Tannlege på hjul er et treårig prosjekt i regi av Kirkens Bymisjon i Oslo, med økonomisk støtte fra Stiftelsen Dam. Wojoud Mejalli er prosjektleder, og prosjektet er et samarbeid mellom Helsesentret for papirløse migranter og 24sju.

Mål: Etablere en mobil tannklinikk som tilbyr tannhelsetjenester til utsatte grupper i Oslo sentrum.

Målgruppe: Papirløse migranter – mennesker uten oppholdsgrunnlag og med begrensede rettigheter i velferdsstaten, og personer med alvorlig rusavhengighet i kombinasjon med somatiske og psykiske lidelser.

– Hva er Tannlege på hjul?

– Tjenesten er under planlegging, og vi håper å starte opp i løpet av året. Vi innreder en bobil med tannlegeutstyr, og har kontakt med flere tannleger som er villige til å være frivillige, slik at vi kan nå sårbare grupper med helt nødvendige tannlegetjenester.

– Hvorfor etablerer dere tilbudet?

– Mange i våre brukergrupper har dårlig tannhelse. Papirløse står ofte uten fast bolig og uten tilbud om tannlege. For rusavhengige og andre sårbare grupper kan terskelen for å bestille tannlegetime bli høy. Det kan være mange grunner. Noen mangler penger og gir opp å få støtte av byråkratiet, andre har angst for tannlege eller vil ikke oppgi hvor de bor. Derfor vil vi dra dit brukerne er.

Uten god tannhelse er det vanskelig å spise. Mangler man tenner er det vanskelig å snakke.Wojoud Mejalli, prosjektleder for Tannlege på hjul

– Hvorfor er tannhelse så viktig for brukergruppen?

– Alle som har hatt tannverk vet hvor vondt det er og hvor viktig det er å få gjort noe med det raskt. Mange av de vi vil nå kan gå i lang tid med tannverk. Uten god tannhelse er det vanskelig å spise. Mangler man tenner er det vanskelig å snakke. Dette er helt grunnleggende behov. Jeg mener alle bør få tilbud om gratis tannhelsetjenester, uansett bakgrunn og hvor man kommer fra. Det bør være en rettighet.

– Også for voksne?

– Norge er et land som er opptatt av inklude­ring av de mest utsatte. Det er mange mennesker som er i limbo, og de skal vi passe på. Vi har mulighet til å gjøre det. Mange går i gatene våre uten å få hjelpen de har krav på. Vi har mat på bordet. Vi kan gå til legen vår. Det er mange i Norge i dag som ikke kan det. Det tenker jeg er et paradoks, og det vil jeg gjøre noe med. Jeg vil hjelpe de mest utsatte. Dette prosjektet kan bidra til å ha et bedre liv.

– Hvordan har dere gått frem for å kartlegge behovet?

– Ved Kirkens Bymisjons tiltak 24sju og Helsesenteret for papirløse migranter er vi tett på gjestene og snakker mye med dem. Det gir oss en god mulighet til å finne ut hva de trenger mest. Mange har dårlige tenner, og ønsker å gjøre noe med det. Da jeg kom til Norge ble jeg overrasket over at det var så mange rusavhengige i et så rikt land, og siden jeg er tannlege la jeg også merke til at veldig mange hadde dårlig tannhelse.

PERSONLIG ENGASJEMENT: Prosjektleder for Tannlege på hjul, Wojoud Mejalli, tar med seg et sterkt personlig engasjement inn i jobben. Hun er utdannet tannlege og journalist fra Jemen og Norge, og er opptatt av å formidle hvor viktig det er å gi hjelp til dem som ikke går til tannlegen.

– Du tar med deg et sterkt personlig engasjement i dette?

– Jeg er utdannet tannlege og journalist fra Jemen og Norge, og har jobbet 15 år innen tannhelse, og har en master i medier og kommunikasjon. Jeg er opptatt av tannhelse og at vi formidler hvor viktig det er å gi hjelp til de som ikke går til tannlegen. Det er så mye vi kan gjøre, og ved hjelp av frivillige og andre kommer vi til å gi hjelp til mange av de som er mest utsatt og som ikke kan uttrykke seg. Dette tiltaket handler både om sosial inkludering og helse.

– Hvem har dere fått med på laget?

– Vi har fått treårig støtte fra Stiftelsen Dam og arbeider med å få inn andre givere. Vi er helt avhengig av frivillige tannleger og tannpleiere og er glade for den responsen vi har fått. Men vi trenger enda flere givere og flere frivillige.

– Hva gjør dere nå?

– Vi bruker mye tid på bobilen. Hvordan skal vi koble oss til strøm, hvordan skal vi plassere tannlegestolen og hvordan skal det se ut til slutt. Vi jobber både med bilprodusenten og leverandøren av tannlegeutstyr og bruker mye tid på å finne de beste løsningene.

Så vidt vi vet er dette ikke gjort tidligere i Norge for våre brukergrupperWoujoud Mejalli, prosjektleder Tannlege på hjul

– Det høres ut som pionerarbeid?

– Så vidt vi vet er dette ikke gjort tidligere i Norge for våre brukergrupper, men vi har samlet informasjon fra tilsvarende prosjekter i utlandet. Land som Nederland, Sverige og Danmark har slike mobile tannklinikker. Noen har en litt annen målgruppe, men vi tenker jo det er på tide at vi får et tilbud i Norge.

– Hvilke endringer vil dette tilbudet føre til?

– Det kommer helt sikkert til å bidra til bedre helse, og økt sosial inkludering for de mest utsatte som rusavhengige, papirløse og andre som har det vanskelig. God tannhelse spiller inn på allmenntilstanden, som igjen kan bidra positivt på andre arenaer, hvor mange sliter med langvarige sosiale problemer, fattigdom og utenforskap.