Trysilhus – Det handler om å gi tilbake

Sammen med Kirkens Bymisjon i Drammen bygger Trysilhus mer enn hus.

Trysilhus legger stor vekt på at barn og unge skal ha like muligheter, og samarbeidet med Kirkens Bymisjon i Drammen er derfor hovedsakelig rettet inn mot akkurat dem.

Fakta om Trysilhus

Etablert i 1993

Hovedkontoret ligger i Drammen

Familiedrevet bedrift med 170 ansatte

Har hittil solgt nær 3000 boliger i Østlandsområdet

Selskapets visjon er «Vi skaper boglede»

 

Fakta om samarbeidet

Har samarbeidet siden 2009

Særlig fokus på barn og unge

Støtter Camp Killingen og Friminuttet

Ansatte har deltatt på strikkedugnad og samlet inn klær og utstyr til Gi Det Videre

Sponset frokostmøter med innleide foredragsholdere i regi av Kirkens Bymisjon

 

Hva samarbeidet gir Trysilhus

Gjenspeiler bedriftens grunnverdier

Intern stolthet og engasjement

Lokal forankring til humanitære formål

Bidrag til bedriftens fokus på samfunnsansvar

Utbyggerfirmaet støtter særskilt sommerleiren på Camp Killingen utenfor Sande, der barn og unge hvert år inviteres til en feriekoloni utenom det vanlige. I tillegg bidrar de med midler til Kirkens Bymisjons avdeling Friminuttet, et tilbud til skolebarn i Drammensområdet om leksehjelp, aktiviteter og et måltid etter skoletid.

Opptatt av å gi tilbake

Trysilhus ønsker å ta vare på mennesker i nærmiljøet, og er opptatt av å se hvert enkelt menneske.

– Som en familiedrevet bedrift er vi svært opptatt av å skape verdier som kommer lokalmiljøet til gode. Det handler om å gi tilbake, sier Kjetil Jordanger, daglig leder i Trysilhusgruppen.

Sammen med Kirkens Bymisjon får vi til enda mer enn det vi kunne fått til alene.Kjetil Jordanger

For godt over ti år siden lette Trysilhus etter en partner som kunne hjelpe dem å ta et mer aktivt og bevisst samfunnsansvar. De valgte Kirkens Bymisjon.

– Da vi ble kjent med det flotte og viktige arbeidet som Kirkens Bymisjon utfører i Drammen og områdene rundt, tenkte vi at dette var noe vi ønsket å bidra til, sier Jordanger.

Kirkens Bymisjon og Trysilhus deler verdisynet om at hvert enkelt menneske er like viktig.

– Sammen med Kirkens Bymisjon får vi til enda mer enn det vi kunne fått til alene, samtidig som vi vet at vi er viktige for dem i deres arbeid, påpeker Jordanger.

Næringslivsansvarlig i Kirkens Bymisjon i Drammen er absolutt enig i dette:

Trysilhus har i en årrekke hatt en helt egen «drive» for å bidra til at flere barn og unge i Drammen skal ha likere oppvekstsvilkår. Siden 2009 har Trysilhus vært en verdifull samarbeidspartner for oss i Kirkens Bymisjon i Drammen, og da spesielt i vårt arbeid rettet mot barn og unge i drammensområdet, sier Jon Dahl, næringslivsansvarlig i Drammen.

Viktig for både ledelse og ansatte

Samarbeidet skaper stort engasjement blant bedriftens ansatte. Det har vært stor oppslutning om innsamling av klær og utstyr til tiltaket Gi Det Videre og deltakelse i Kirkens Bymisjons strikkedugnad.

Jordanger påpeker at Kirkens Bymisjon i Drammen er dyktige til å synliggjøre resultatene av samarbeidet. Han understreker alle de positive ringvirkninger samarbeidet har:

– Det er udiskutabelt at det å samarbeide med Kirkens Bymisjon er positivt for de ansattes forhold til Trysilhus. Samtidig vet vi at mange av våre boligkjøpere ønsker å forholde seg til aktører som er seriøse og ærlige når det gjelder bærekraft og samfunnsansvar.

 

 

Ønsker dere å høre mer om et samarbeid med Kirkens Bymisjon?

Les også

Tre koordinatorer fra Home-Start med barneboka «Hurra, det er tirsdag!» i hånda.

Kirkens Bymisjon med barnebok om å få hjelp i familien

Av og til kan livet by på utfordringer som gjør at familier har behov for hjelp utenfra. Home-Start Familiekontakten i Trondheim ønsket å gjøre rammene for møtene med barna enda bedre, og har nettopp gitt ut barneboka «Hurra, det er tirsdag!».

Én sommerkveld ødela 10 år

Ofte ser man noen fellestrekk blant dem som havner i rusens klør. Slett ikke alltid, men ofte. I historien til Rudi Ask (43) finner du ingen av dem. Jo, forresten – ett: Gleden over å ha kommet ut av det.