Kirkens Bymisjon har fått TV-aksjonen for 2018

NRKs TV-aksjon 2018 er tildelt Kirkens Bymisjon. Innsamlingsaksjonen skal gå til å skape nye møtesteder og fellesskap og motvirke utenforskap.

Bildet viser et nærbilde av to mennesker som klemmer. Den ene har svart lue. Den andre har rosa hår. Bildet er forsidebilde i Kirkens Bymisjons søknad til tv-aksjonen 2018. Det er NRKs innsamlingsråd som har valgt ut Kirkens Bymisjon til å ha tv-aksjonen i 2018.

NRK sitt innsamlingsråd var sikre i sin sak: Kirkens Bymisjon ble enstemmig valgt til å få TV-aksjonen 2018, i skarp konkurranse med elleve andre store organisasjoner.

Vi skal åpne dører til flere møtesteder
som motvirker utenforskap, redder liv
og forbedrer livskvalitet.
Adeliheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon

Generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal, er strålende fornøyd med at innsamlingsrådet valgte Kirkens Bymisjons søknad:

– Vi gleder oss til å invitere alle i Norge til en stor dugnad for at flere får delta i en meningsfull hverdag, gode fellesskap og får ly for natten, sier Hvambsal.

TV-aksjonen 2018: «KOM INN!»

Aksjonen har fått navnet «Kom inn!», og vil bli en dugnad  for å  skape møtesteder rundt om i Norge som skal motvirke utenforskap.

Et av utgangspunktene for aksjonen er at Kirkens Bymisjon ser at forskjellene øker i det norske samfunnet. Mange lever vanskelige liv, og opplever at de står utenfor viktige fellesskap og sammenhenger. De siste årene har også internasjonale kriser blitt synlige som nød og behov i våre egne byer.

Betydningen av å motvirke dette var også noe NRKs innsamlingsråd vektla i sin tildeling. Leder av innsamlingsrådet, Erik Samuelsen, uttrykte under tildelingsmøtet at aksjonen ville ha kraft til å motvirke utenforskapet i Norge, og at flere skulle kjenne tilhørighet etter dette.

Skal motvirke utenforskap

Med midlene fra TV-aksjonen skal Kirkens Bymisjon åpne dører til mange nye møtesteder som kafeer, arbeids- og fritidstilbud, overnattingssteder og sosiale nettverk.

– Kirkens Bymisjon tror på kraften i møter mellom mennesker. Ett møte kan endre et liv. Flere møter kan endre et helt samfunn. Vi skal åpne dører til flere møtesteder som motvirker utenforskap, redder liv og forbedrer livskvalitet, utdyper generalsekretær Firing Hvambsal.

Allerede i dag har Kirkens Bymisjon arbeid i 37  byer og tettsteder, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Resultatene fra innsamlingsaksjonen vil bli synlig i hele Norge, i tillegg til at innsamlingen vil gi mulighet til å starte opp arbeid i flere byer.

Kirkens Bymisjon har hatt NRKs TV-aksjon en gang tidligere, i 2004, da i samarbeid med Rådet for psykisk helse. Pengene som ble samlet inn den gangen fortsetter å gi resultater i dag, tretten år etterpå.

Les hele søknaden til årets aksjon her.

Fakta om TV-aksjonen 2018

NRKs TV-aksjon er en årlig, riksdekkende innsamlingsaksjon til veldedige formål.

Kirkens Bymisjon har hatt TV-aksjonen en gang tidligere, sammen med Rådet for Psykisk helse i 2004.

Kirkens Bymisjon vil bruke innsamlingsaksjonen til å møte nød og behov som har oppstått i byene våre og skape gode møtesteder. Målet er å legge til rette for inkludering og å motvirke utenforskap.